Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2012

Beslut

Riksdagen sa nej till motioner om asyl- och migrationsfrågor (SfU10)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 som rör asyl och migrationsfrågor samt svenskt medborgarskap. Motionerna handlar bland annat om frågor om skyddsbehov, begreppet väpnad konflikt, könsrelaterad förföljelse, samarbetet inom EU, barn i asylprocessen, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut samt svenskt medborgarskap.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-01
Justering: 2012-03-22
Betänkande publicerat: 2012-04-02
Trycklov: 2012-03-30
Reservationer 23
Betänkande 2011/12:SfU10

Alla beredningar i utskottet

2012-03-01

Nej till motioner om asyl- och migrationsfrågor (SfU10)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 som rör asyl och migrationsfrågor samt svenskt medborgarskap. Motionerna handlar bland annat om frågor om skyddsbehov, begreppet väpnad konflikt, könsrelaterad förföljelse, samarbetet inom EU, barn i asylprocessen, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut samt svenskt medborgarskap.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-04-11
4

Beslut

Beslut: 2012-04-11
17 förslagspunkter, 7 acklamationer, 10 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Flyktingpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 2 och 25,
2011/12:Sf348 av David Lång och Erik Almqvist (båda SD) och
2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 8, 10, 11 och 13.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M920114
MP22003
FP23001
C18005
SD01900
V00172
KD19000
-0001
Totalt270191842

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Begreppet väpnad konflikt i utlänningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 26 och
2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 3 (S, V)

3. Asylsökande från Irak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf207 av Anita Brodén och Karin Granbom Ellison (båda FP) och
2011/12:Sf228 av Robert Halef (KD).

4. Flyktingstatus för den som förföljs på grund av kön eller sexuell läggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf236 av Caroline Szyber (KD),
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 23,
2011/12:Sf274 av Hillevi Larsson och Börje Vestlund (båda S),
2011/12:Sf316 av Arhe Hamednaca och Börje Vestlund (båda S) yrkandena 2 och 6 samt
2011/12:Sf321 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkandena 2 och 6.

Reservation 4 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M950012
MP23002
FP23001
C21002
SD19000
V01702
KD19000
-0001
Totalt200118031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Könsrelaterad förföljelse i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf202 av Arhe Hamednaca (S),
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 24,
2011/12:Sf282 av Amineh Kakabaveh (V),
2011/12:Sf316 av Arhe Hamednaca och Börje Vestlund (båda S) yrkandena 3-5 och
2011/12:Sf321 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkandena 1 och 3-5.

Reservation 5 (V)

6. Det gemensamma europeiska asylsystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U229 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) yrkande 1,
2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 4,
2011/12:Sf237 av Andreas Carlson och Caroline Szyber (båda KD) yrkande 3,
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 9-11 och 15-17 samt
2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (V)

7. Dublinförordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf232 av Helena Leander och Bodil Ceballos (båda MP) yrkande 3,
2011/12:Sf237 av Andreas Carlson och Caroline Szyber (båda KD) yrkandena 1 och 2,
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 12 och 13 samt
2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (V)

8. Uppehållstillstånd i andra fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 43, 50 och 51,
2011/12:Sf262 av Helena Leander och Bodil Ceballos (båda MP) och
2011/12:Sf330 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 3.

Reservation 10 (V)

9. Tidsbegränsat uppehållstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 14-16.

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M950012
MP23002
FP23001
C21002
SD01900
V17002
KD19000
-0001
Totalt29919031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Barn i asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf224 av Caroline Szyber (KD) yrkandena 1 och 2,
2011/12:Sf225 av Caroline Szyber (KD),
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 28, 29 och 32,
2011/12:Sf295 av Annika Eclund och Caroline Szyber (båda KD) yrkandena 1 och 3 samt
2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 6.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M950012
MP23002
FP23001
C21002
SD19000
V00172
KD19000
-0001
Totalt2001011731

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Åldersbestämning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 12 och
2011/12:Sf353 av Kent Ekeroth och Margareta Sandstedt (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 14 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M950012
MP23002
FP23001
C21002
SD01900
V17002
KD19000
-0001
Totalt29919031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf233 av Helena Leander och Bodil Ceballos (båda MP) yrkande 2,
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 31,
2011/12:Sf278 av Carina Ohlsson m.fl. (S),
2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 10 och
2011/12:Sf350 av David Lång och Per Ramhorn (båda SD).

Reservation 15 (S)
Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M950012
MP23002
FP23001
C21002
SD00190
V00172
KD19000
-0001
Totalt1811013631

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Domstolsprövningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 38, 39 och 41.

Reservation 18 (V)

14. Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf2 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 5,
2011/12:Sf233 av Helena Leander och Bodil Ceballos (båda MP) yrkande 1,
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 27, 30 och 34-36 samt
2011/12:Sf328 av Ola Johansson och Anders Flanking (båda C).

Reservation 19 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M950012
MP21004
FP23001
C21002
SD19000
V01702
KD19000
-0001
Totalt29917033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Utvisning på grund av brott m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju390 av Kent Ekeroth och Thoralf Alfsson (båda SD) yrkandena 1-7 och 9,
2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 13-20 och 24-27,
2011/12:Ju412 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 2,
2011/12:Sf344 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 2,
2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 17 och 18 samt
2011/12:Sf354 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD).

Reservation 20 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M950012
MP23002
FP23001
C21002
SD01900
V17002
KD19000
-0001
Totalt29919031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Visering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf237 av Andreas Carlson och Caroline Szyber (båda KD) yrkande 6,
2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 14, 44 och 49,
2011/12:Sf245 av Ulf Holm m.fl. (MP) och
2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M950012
MP23002
FP23001
C21002
SD01900
V00172
KD19000
-0001
Totalt282191731

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Svenskt medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K390 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) yrkande 3,
2011/12:Sf296 av Kerstin Lundgren (C),
2011/12:Sf297 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och
2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 19-21.

Reservation 23 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M940013
MP23002
FP23001
C21002
SD01900
V17002
KD19000
-0001
Totalt29819032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag