Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2016

Beslut

Nej till motioner om asylpolitik (SfU14)

Riksdagen sa nej till motioner om migration och asylpolitik.

Motionsförslagen handlade bland annat om mottagande av asylsökande, samarbetet inom EU och verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut.

Riksdagen sa nej till förslagen med hänvisning till bland annat gällande rätt och pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-25
Justering: 2016-03-17
Trycklov: 2016-03-23
Reservationer 41
Betänkande 2015/16:SfU14

Nej till motioner om asylpolitik (SfU14)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om migration och asylpolitik.

Motionsförslagen handlar bland annat om mottagande av asylsökande, samarbetet inom EU och verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut.

Utskottet anser att riksdagen ska säga nej till förslagen, bland annat på grund av gällande rätt och pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-05
Debatt i kammaren: 2016-04-06
4

Beslut

Beslut: 2016-04-06
16 förslagspunkter, 6 acklamationer, 10 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 april 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Migrations- och flyktingpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:560 av Hillevi Larsson och Monica Green (båda S) yrkande 1,

2015/16:646 av Lars Eriksson (S),

2015/16:668 av Robert Hannah (FP),

2015/16:1302 av Richard Jomshof (SD),

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 1 och 7,

2015/16:2978 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1 och

2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 74 0 1 9
SD 0 0 37 11
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 2 0 16 3
L 17 0 0 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 218 20 69 42


2. Könsrelaterad förföljelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:33 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 1,

2015/16:1435 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkandena 1, 2 och 4-7,

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 8 och

2015/16:2786 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkandena 14 och 16.

Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 38 0 0 10
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 0 0 18 3
L 0 17 0 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 258 17 33 41


3. Människosmuggling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2799 av Anders Schröder m.fl. (MP),

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 21 och

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 9
SD 0 0 38 10
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 194 75 38 42


4. Det gemensamma europeiska asylsystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1990 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1 och 7,

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 25,

2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 6 och

2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 1, 2, 7 och 8.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C, V)
Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 0 37 1 10
MP 22 0 0 3
C 0 0 20 2
V 0 0 18 3
L 17 0 0 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 217 37 54 41


5. Dublinförordningen och EU m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1626 av Olle Felten m.fl. (SD),

2015/16:1990 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 3-6,

2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 3,

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 19-21,

2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 1,

2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 5,

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 2 och

2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 4-6.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)
Reservation 15 (L)
Reservation 16 (KD)

6. Lagliga vägar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:871 av Sara Karlsson m.fl. (S),

2015/16:1990 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2,

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 22 och 24,

2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 3,

2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 3, 4 och 8-10 samt

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (C, V)
Reservation 19 (L)
Reservation 20 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (C, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 1 0 74 9
SD 36 0 2 10
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 0 18 0 3
L 0 0 17 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 162 38 108 41


7. Fri rörlighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1482 av Fredrik Malm m.fl. (FP) yrkande 1,

2015/16:2816 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

2015/16:3126 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 33, 34 och 36-38.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 1 0 37 10
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 0 17 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 254 17 37 41


8. Mottagande av asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:33 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 4,

2015/16:785 av Robert Hannah (FP) yrkandena 1-5,

2015/16:1478 av Robert Hannah (FP) yrkandena 2 och 3 samt

2015/16:3126 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 20.

Reservation 23 (SD)
Reservation 24 (V)

9. Handläggningen hos Migrationsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:33 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,

2015/16:83 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,

2015/16:387 av Christina Örnebjär (FP) yrkandena 1 och 2,

2015/16:462 av Linus Sköld (S),

2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 21,

2015/16:1435 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 3,

2015/16:1478 av Robert Hannah (FP) yrkande 1,

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 9 och

2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 12 och 13.

Reservation 25 (C)
Reservation 26 (V)
Reservation 27 (L)
Reservation 28 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 37 0 0 11
MP 22 0 0 3
C 0 0 20 2
V 0 0 18 3
L 0 17 0 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 237 17 53 42


10. Åldersbedömning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:83 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 8 och 9 samt

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 29 (M, SD)
Reservation 30 (V)

11. Identitetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2760 av Hanna Wigh (SD) yrkande 5,

2015/16:2819 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:3126 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 8 och 11-13.

Reservation 31 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 0 38 0 10
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 270 38 0 41


12. Undantag från kravet på arbetstillstånd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1714 av Amir Adan (M),

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 18,

2015/16:2636 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 3, 8 och 9 samt

2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 26.

Reservation 32 (C)
Reservation 33 (KD)

13. Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:854 av Sara Karlsson och Caroline Helmersson Olsson (båda S) yrkandena 1 och 2,

2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 19 och 20,

2015/16:1284 av Richard Jomshof (SD) yrkande 1,

2015/16:1412 av Petter Löberg och Ann-Christin Ahlberg (båda S),

2015/16:1788 av Johnny Skalin (SD),

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 4-6,

2015/16:2760 av Hanna Wigh (SD) yrkande 7,

2015/16:3126 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 4, 7, 14-16, 39 och 40,

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 3 och 5 samt

2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 34 (M)
Reservation 35 (SD)
Reservation 36 (V)
Reservation 37 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 75 0 9
SD 0 0 38 10
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 0 0 18 3
L 17 0 0 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 161 75 71 42


14. LVU och utlänningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:83 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 6 och

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 15.

Reservation 38 (V)
Reservation 39 (KD)

15. Utvisning på grund av brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2813 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 21,

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 4 och

2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 30.

Reservation 40 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 40 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 0 38 0 10
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 270 38 0 41


16. Visering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:924 av Rickard Nordin (C) yrkande 2,

2015/16:1399 av Yilmaz Kerimo (S),

2015/16:2535 av Yilmaz Kerimo (S),

2015/16:2843 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 1 och

2015/16:3126 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 9, 10, 32 och 35.

Reservation 41 (SD)