Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets bet 2019/20:SfU20

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 29 april 2020

Nästa händelse: Justering 23 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

61 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-26
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-24
bet 2019/20:SfU20
3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-28
Debatt i kammaren: 2020-04-29
4

Beslut

Beslut: 2020-04-29