Militära frågor

Försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2018

Beslut

Ansvaret för Försvarsmaktens materiel bör överföras till Försvarsmakten (FöU6)

Ansvaret för Försvarsmaktens materiel bör överföras till Försvarsmakten. ÖB, överbefälhavaren, bör vara den som ansvarar för vidmakthållandet och tillhörande upphandling när det gäller logistikförsörjningen. Det anser riksdagen som riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. Syftet är att Försvarsmakten effektivt ska kunna hantera Sveriges beredskap vid en ändrad beredskapsnivå.

Riksdagen riktar även en uppmaning till regeringen om att det bör införas ett tillfälligt stopp mot att avveckla befintliga övnings- och skjutfält. Riksdagen sa nej till övriga motioner inom området militära frågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion om moratorium mot avveckling av övnings- och skjutfält samt till motion om upphandlingsfrågor. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-04-19
Justering: 2018-04-26
Trycklov: 2018-04-26
Reservationer 21
Betänkande 2017/18:FöU6

Alla beredningar i utskottet

2018-04-19, 2018-04-12, 2018-03-22

Ansvaret för Försvarsmaktens materiel bör överföras till Försvarsmakten (FöU6)

Ansvaret för Försvarsmaktens materiel bör överföras till Försvarsmakten. ÖB, överbefälhavaren, bör vara den som ansvarar för vidmakthållandet och tillhörande upphandling när det gäller logistikförsörjningen. Det anser försvarsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. Syftet är att Försvarsmakten effektivt ska kunna hantera Sveriges beredskap vid en ändrad beredskapsnivå.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att det bör införas ett tillfälligt stopp mot att avveckla befintliga övnings- och skjutfält. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner inom området militära frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-27
Debatt i kammaren: 2018-05-02
4

Beslut

Beslut: 2018-05-02
17 förslagspunkter, 11 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Försvarsmaktsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1132 av Edward Riedl (M),

2017/18:1197 av Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkande 1,

2017/18:1654 av Krister Hammarbergh (M),

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 4-8, 10, 60, 63 och 74,

2017/18:3038 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 9,

2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 2 och

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 14, 17, 19-22, 24 och 26-29.

Reservation 1 (SD, -)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 73 0 0 10
SD 0 31 0 11
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 15 0 0 4
KD 0 0 14 2
- 0 3 0 5
Totalt 247 34 14 54


2. Övningsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 49 och

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 10 och 11.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (KD)

3. Utbildningsfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 33, 34, 36, 42 och 45.

Reservation 5 (SD, -)

4. Hemvärnets status i försvarsmaktsorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 9 och

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 18.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 73 0 10
SD 31 0 0 11
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 3 0 0 5
Totalt 174 121 0 54


5. Hemvärnets fortsatta utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:169 av Jeff Ahl (SD) yrkande 1 och

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 19 och 20.

Reservation 7 (M)

6. Cyberfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 27-30.

Reservation 8 (M)

7. Övnings- och skjutfält

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 21 och 52,

2017/18:2914 av Jesper Skalberg Karlsson (M) och

2017/18:3266 av Roger Richtoff (SD).

Reservation 9 (SD, -)

8. Moratorium om övnings- och skjutfält

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom vad utskottet anför om att ett moratorium mot avveckling av befintliga övnings- och skjutfält bör övervägas och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 16.

Reservation 10 (S, V)

9. Frivilligorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 51,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 21 och

2017/18:3491 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C).

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD, -)
Reservation 13 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 0 73 10
SD 0 31 0 11
MP 22 0 0 3
C 0 0 19 3
V 19 0 0 2
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 3 0 5
Totalt 169 34 92 54


10. Förvaring av vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:169 av Jeff Ahl (SD) yrkandena 2-4.

11. Försvarsmaktens uniformsreglemente

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3267 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD).

Reservation 14 (SD, -)

12. Försvarsmaktens centrum för implementering av genderperspektiv i militära operationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 23.

Reservation 15 (SD, -)

13. Upphandlingsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom vad utskottet anför om ansvaret för Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 46.

Reservation 16 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (S, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 2 97 0 14
M 73 0 0 10
SD 31 0 0 11
MP 0 22 0 3
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 3 0 0 5
Totalt 157 138 0 54


14. Innovationsupphandlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 45.

Reservation 17 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 73 0 10
SD 31 0 0 11
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 3 0 0 5
Totalt 222 73 0 54


15. Prio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 43.

Reservation 18 (SD, -)

16. Vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 62 och

2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 19 (SD, -)
Reservation 20 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 73 0 0 10
SD 1 0 30 11
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 3 5
Totalt 243 19 33 54


17. Översyn av systemet med adjutanter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2120 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 21 (V)