Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2012

Beslut

Regeringens arbete med miljö-, klimat- och energifrågor inom jordbruket 2007-2011 (MJU24)

Regeringen har lämnat en redogörelse för hur den har arbetat med miljö-, klimat- och energifrågor inom jordbruket under perioden 2007-2011. Regeringen redovisar de viktigaste statliga insatserna och bedömer vilka effekter de har haft. Skrivelsen är ett komplement till den redovisning regeringen gav i budgetpropositionen för 2012.

Regeringens övergripande mål med arbetet är att skapa bättre förutsättningar för företagande inom de så kallade gröna näringarna - jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, fiske samt rennäring. Detta ska i sin tur ge möjligheter till en positiv utveckling på landsbygden med en produktion som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-22
Justering: 2012-06-07
Betänkande publicerat: 2012-06-11
Trycklov: 2012-06-11
Reservationer 12
Betänkande 2011/12:MJU24

Alla beredningar i utskottet

2012-05-22

Regeringens arbete med miljö-, klimat- och energifrågor inom jordbruket 2007-2011 (MJU24)

Regeringen har lämnat en redogörelse för hur den har arbetat med miljö-, klimat- och energifrågor inom jordbruket under perioden 2007-2011. Regeringen redovisar de viktigaste statliga insatserna och bedömer vilka effekter de har haft. Skrivelsen är ett komplement till den redovisning regeringen gav i budgetpropositionen för 2012.

Regeringens övergripande mål med arbetet är att skapa bättre förutsättningar för företagande inom de så kallade gröna näringarna - jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, fiske samt rennäring. Detta ska i sin tur ge möjligheter till en positiv utveckling på landsbygden med en produktion som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-19
4

Beslut

Beslut: 2012-06-20
13 förslagspunkter, 10 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 juni 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett rikt odlingslandskap och biologisk mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ9 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 1 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M98009
MP20005
FP20004
C20003
SD18001
V01801
KD17002
-0001
Totalt193115041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Redovisningar av miljökvalitetsmålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ11 av Kew Nordqvist och Helena Leander (båda MP) yrkande 1.

Reservation 2 (S, MP, V)

3. Handlingsprogram för minskad klimatpåverkan från livsmedelskedjan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ10 av Jens Holm m.fl. (V).

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP02104
FP20004
C20003
SD18001
V01801
KD17002
-0001
Totalt173138038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Strategi för svensk mat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ9 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 4 (S)

5. Effektivare markanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ11 av Kew Nordqvist och Helena Leander (båda MP) yrkande 6.

Reservation 5 (S, MP, V)

6. Måluppfyllelse av Helcomåtagandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ9 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 6 (S)

7. Åtgärder för att minska övergödningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ11 av Kew Nordqvist och Helena Leander (båda MP) yrkande 2.

Reservation 7 (MP, V)

8. Minskning av kadmium

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ9 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 8 (S, MP, V)

9. Utredning om skatt på kadmium m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ11 av Kew Nordqvist och Helena Leander (båda MP) yrkande 3.

Reservation 9 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M98009
MP02104
FP19005
C20003
SD18001
V01801
KD17002
-0001
Totalt27139039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Utveckling av och stöd till ekologisk produktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ11 av Kew Nordqvist och Helena Leander (båda MP) yrkandena 4 och 5.

Reservation 10 (MP)

11. Finansiering av forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ9 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 5.

Reservation 11 (S, MP, V)

12. Biogasstrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ9 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 6.

Reservation 12 (S, V)

13. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:124 till handlingarna.