Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Finansutskottets betänkande 2010/11:FiU37

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2011

Beslut

Nya miljökrav vid upphandling av bilar (FiU37)

Miljökraven vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster anpassas till ett EU-direktiv. Myndigheter som köper bilar eller leasar dem i minst ett år ska vid upphandlingen beakta bilens energi- och miljöpåverkan under hela användningstiden. Energi- och miljöpåverkan kan anges i pengar och tas med vid utvärderingen av anbuden. Den nya lagen gäller från den 1 juli 2011. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-05-19
Justering: 2011-05-31
Betänkande publicerat: 2011-06-07
Trycklov: 2011-06-07
Reservationer 5
Betänkande 2010/11:FiU37

Alla beredningar i utskottet

2011-05-19

Nya miljökrav vid upphandling av bilar (FiU37)

Miljökraven vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster ska anpassas till ett EU-direktiv. Myndigheter som köper bilar eller leasar dem i minst ett år ska vid upphandlingen beakta bilens energi- och miljöpåverkan under hela användningstiden. Energi- och miljöpåverkan kan anges i pengar och tas med vid utvärderingen av anbuden. Den nya lagen ska gälla från den 1 juli 2011. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-16
4

Beslut

Beslut: 2011-06-16
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationell miljöpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Fi6 av Josef Fransson (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S860026
M920015
MP22003
FP18006
C15008
SD02000
V17002
KD17002
Totalt26720062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Vissa persontransporttjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Fi4 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 2 och
2010/11:Fi5 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S860026
M930014
MP02203
FP18006
C15008
SD20000
V01702
KD17002
Totalt24939061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Upphandling av hyrbilsavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Fi5 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 3 (MP, V)

4. Leasing av bilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 4 § regeringens förslag till lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:118 i denna del och avslår motion
2010/11:Fi5 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 4 (MP, V)

5. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkt 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:118 i denna del.

6. Utvärderingen 2012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Fi4 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 5 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S860026
M930014
MP02203
FP18006
C15008
SD20000
V01702
KD17002
Totalt24939061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag