Miljöledning, miljörevision och prövning av vindkraft

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2010/11:MJU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 2011

Beslut

Nya EU-regler om miljöledning och miljörevision (MJU23)

EU:s förordning om frivillig miljöledning och miljörevision har ersatts av en ny EU-förordning. Därför ändrades också ett antal hänvisningar i svensk lag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa nej till en motion från allmänna motionstiden 2010 om att avskaffa kommunernas vetorätt vid beslut on nya vindkraftsanläggningar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-05-05
Justering: 2011-05-17
Betänkande publicerat: 2011-05-25
Trycklov: 2011-05-25
Reservationer 1
bet 2010/11:MJU23

Alla beredningar i utskottet

2011-05-05

Nya EU-regler om miljöledning och miljörevision (MJU23)

EU:s förordning om frivillig miljöledning och miljörevision har ersatts av en ny EU-förordning. Det här gör att ett antal hänvisningar i svensk lag behöver ändras. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till en motion från allmänna motionstiden 2010 om att avskaffa kommunernas vetorätt vid beslut on nya vindkraftsanläggningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-08
4

Beslut

Beslut: 2011-06-08
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 8 juni 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
dels regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision,
b) lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling,
dels utskottets förslag i bilaga 3 till
c) lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:93 punkterna 1-3.

2. Kommunens roll vid tillståndsprövning av vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:N369 yrkande 4.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP02203
FP19005
C21002
SD20000
V01702
KD17002
Totalt174135040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag