Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet

JoUs betänkande 1997/98:JoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 1997

Beslut

Miljöredovisning och miljöinformation (JoU8)

Riksdagen beslutade att företag som omfattas av 1995 års årsredovisningslag, samt vissa andra företag, fr.o.m. den 1 januari 1999 ska vara skyldiga att lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön En förutsättning är att verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöskyddslagen. Syftet är att årsredovisningens förvaltningsberättelse i större utsträckning än i dag ska innehålla miljörelaterad information.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1997-10-23
Justering: 1997-11-04
Betänkande 1997/98:JoU8

Alla beredningar i utskottet

1997-10-23, 1997-10-09

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-11-26
4

Beslut

Beslut: 1997-11-26

Protokoll med beslut