Miljövårdsarbetet och försurningen

JoUs betänkande 1997/98:JoU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 1998

Beslut

Miljövårdsarbetet och försurningen (JoU18)

Riksdagen avslog Riksdagens revisorers förslag om miljövårdsarbetet och försurningen. Förslaget behandlade det internationella miljöarbetet på försurningsområdet, lagstiftningen som styrmedel, ekonomiska styrmedel, förtydligande av miljömålen samt Naturvårdsverkets roll.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 3 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-01-29
Justering: 1998-03-03
Betänkande 1997/98:JoU18

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-26
4

Beslut

Beslut: 1998-03-26

Protokoll med beslut