Mineralförsörjning m.m.

Näringsutskottets betänkande 1992/93:NU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-03-16
Justering: 1993-04-01
Betänkande 1992/93:NU26

Alla beredningar i utskottet

1993-03-16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-04-21
4

Beslut

Beslut: 1993-04-22

Protokoll med beslut