Mineralpolitik

Näringsutskottets bet 2015/16:NU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2016

Beslut

Nej till motioner om mineralpolitik (NU14)

Riksdagen sa nej till ett antal motioner om mineralpolitik. Motionerna handlade bland annat om den svenska mineralstrategin, minerallagen och miljöbalken, avgifter och ersättningar, uranbrytning samt utvinning av skiffergas och andra kolväten.

Anledningen till att riksdagen sa nej är att det redan pågår arbete med att genomföra den svenska mineralstrategin. Dessutom har riksdagen redan behandlat flera av förslagen under mandatperioden.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-25
Justering: 2016-04-07
Trycklov: 2016-04-14
Reservationer 10
bet 2015/16:NU14

Nej till motioner om mineralpolitik (NU14)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner om mineralpolitik. Motionerna handlar bland annat om den svenska mineralstrategin, minerallagen och miljöbalken, avgifter och ersättningar, uranbrytning samt utvinning av skiffergas och andra kolväten.

Anledningen till att utskottet vill att riksdagen säger nej är att det redan pågår arbete med att genomföra den svenska mineralstrategin. Dessutom har riksdagen redan behandlat flera av förslagen under mandatperioden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-19
Debatt i kammaren: 2016-04-20
4

Beslut

Beslut: 2016-04-20
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 april 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den svenska mineralstrategin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1189 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6 och

2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 69 0 15
SD 45 0 0 3
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 17 0 0 4
L 0 17 0 2
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 181 118 0 50


2. Minerallagen och miljöbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:377 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 17,

2015/16:1331 av Margareta Cederfelt och Finn Bengtsson (båda M),

2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S) yrkande 5,

2015/16:2850 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 3 och

2015/16:3003 av Anders Åkesson och Göran Lindell (båda C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

3. Avgifter och ersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:377 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 19 och 20,

2015/16:866 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:1765 av Mats Green (M),

2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 11,

2015/16:2807 av Jabar Amin (MP) och

2015/16:2850 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 69 0 15
SD 0 0 45 3
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 0 0 17 4
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 168 69 62 50


4. Uranbrytning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:153 av Edward Riedl (M),

2015/16:377 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 18,

2015/16:1027 av Matilda Ernkrans (S),

2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 20,

2015/16:2477 av Stina Bergström (MP) och

2015/16:2962 av Jan R Andersson (M).

Reservation 7 (C)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 15
SD 44 0 0 4
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 0 0 17 4
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 262 19 17 51


5. Skiffergas och andra kolväten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:187 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 14 och 15 samt

2015/16:3004 av Anders Åkesson och Per-Ingvar Johnsson (båda C).

Reservation 9 (V)

6. Gruvdrift och samhällsutmaningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:377 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 21 och

2015/16:1926 av Krister Hammarbergh (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 15
SD 45 0 0 3
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 0 17 0 4
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 282 17 0 50