Mineralpolitiska frågor

Näringsutskottets bet 2012/13:NU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2013

Beslut

Nej till motioner om mineralpolitik (NU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om olika mineralpolitiska frågor. Motioner om ändringar i minerallagen avslås eftersom riksdagen inte anser att det är aktuellt med en förändring av den så kallade mineralersättningen. Ett annat skäl är att regeringen just nu arbetar med ett utredningsförslag om ändringar i minerallagen.

Riksdagen avslår också motioner om förbud mot utvinning av skiffergas. Här hänvisar riksdagen bland annat till att det redan finns strikta miljörestriktioner för utvinning av gas i Sverige.

Andra motioner handlar om förbud mot uranbrytning och uranprospektering, om de samhällsutmaningar som följer i spåren av gruvnäringens expansion i Malmfälten, om ett nationellt samverkansprogram samt om ett ökat nordiskt samarbete kring en gemensam mineralstrategi.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-02-21
Justering: 2013-03-05
Betänkande publicerat: 2013-03-12
Trycklov: 2013-03-12
Reservationer 10
bet 2012/13:NU14

Alla beredningar i utskottet

2013-02-21, 2013-01-22

Nej till motioner om mineralpolitik (NU14)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om olika mineralpolitiska frågor. Motioner om ändringar i minerallagen föreslår utskottet att riksdagen avslår eftersom utskottet inte anser att det är aktuellt med en förändring av den så kallade mineralersättningen. Ett annat skäl är att regeringen just nu arbetar med ett utredningsförslag om ändringar i minerallagen.

Utskottet föreslår också att riksdagen avslår motioner om förbud mot utvinning av skiffergas. Här hänvisar utskottet bland annat till att det redan finns strikta miljörestriktioner för utvinning av gas i Sverige.

Andra motioner handlar om förbud mot uranbrytning och uranprospektering, om de samhällsutmaningar som följer i spåren av gruvnäringens expansion i Malmfälten, om ett nationellt samverkansprogram samt om ett ökat nordiskt samarbete kring en gemensam mineralstrategi.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-20
4

Beslut

Beslut: 2013-03-21
8 förslagspunkter, 3 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 mars 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mineralersättningens utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N202 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 3 och
2012/13:N374 av Jan Ericson (M).

Reservation 1 (MP, V)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S3814627
M910016
MP12301
FP16008
C21002
SD00191
V01702
KD15004
PP0000
-0000
Totalt182416561

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Vissa andra minerallagsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 26,
2012/13:N295 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),
2012/13:N306 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 6,
2012/13:N334 av Lotta Hedström och Mats Pertoft (båda MP) yrkandena 1-3 och
2012/13:N336 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (V)

3. Förbud mot uranbrytning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N202 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 8,
2012/13:N226 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 1,
2012/13:N277 av Marie Nordén och Gunnar Sandberg (båda S),
2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 6 och
2012/13:N390 av Edward Riedl (M).

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S083128
M910016
MP02401
FP16008
C20102
SD19001
V01702
KD15004
PP0000
-0000
Totalt161125162

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Moratorium mot uranprospektering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:N226 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 7 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S850027
M910016
MP02401
FP16008
C21002
SD19001
V00172
KD15004
PP0000
-0000
Totalt247241761

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Utvinning av skiffergas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N334 av Lotta Hedström och Mats Pertoft (båda MP) yrkandena 4 och 6 samt
2012/13:N336 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 3 och 4.

Reservation 8 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S840127
M910016
MP02401
FP16008
C21002
SD19001
V01702
KD15004
PP0000
-0000
Totalt24641161

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Gruvdrift och samhällsutmaningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N286 av Krister Hammarbergh (M) yrkandena 1 och 2 samt
2012/13:N301 av Johan Johansson (M).

7. Samverkansprogram och ökat nordiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N202 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 1 och
2012/13:N218 av Sven-Erik Bucht (S).

Reservation 9 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S085027
M910016
MP02401
FP16008
C21002
SD19001
V01702
KD15004
PP0000
-0000
Totalt162126061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N202 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 2, 4 och 6 samt
2012/13:N248 av Pia Nilsson m.fl. (S).

Reservation 10 (V)