Minoritetsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 januari 2018

Beslut

Regeringen bör arbeta för att motverka antisemitism (KU32)

Den judiska befolkningen har genom historien utsatts för fördomar, fientlighet och förföljelse. Antisemitiska föreställningar är också ett samhällshot i dag, i Sverige. Därför uppmanade riksdagen regeringen i ett tillkännagivande att fortsätta arbetet mot antisemitism. Riksdagen vill att regeringen

  • fortsätter arbeta för att sprida kunskap om antisemitism och förföljelsen av judar genom historien och att detta arbete bedrivs så att kunskapen når alla delar av den svenska befolkningen
  • följer upp säkerhetsläget och utvärderar de insatser som har gjorts för att förbättra säkerheten vid judiska synagogor och andra institutioner samt judiska evenemang och mötesplatser
  • lägger upp arbetet mot antisemitism och för judisk säkerhet i dialog med judiska organisationer och företrädare.

Riksdagens ställningstagande gjordes när den behandlade motioner om minoritetsfrågor från den allmänna motionstiden 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion med tillkännagivande om arbete mot antisemitism. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-12-14
Justering: 2018-01-25
Trycklov: 2018-01-26
Reservationer 5
Betänkande 2017/18:KU32

Regeringen bör arbeta för att motverka antisemitism (KU32)

Den judiska befolkningen har genom historien utsatts för fördomar, fientlighet och förföljelse. Antisemitiska föreställningar är också ett samhällshot i dag, i Sverige. Därför föreslår konstitutionsutskottet att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att fortsätta arbetet mot antisemitism. Konstitutionsutskottet vill att regeringen

  • fortsätter arbeta för att sprida kunskap om antisemitism och förföljelsen av judar genom historien och att detta arbete bedrivs så att kunskapen når alla delar av den svenska befolkningen
  • följer upp säkerhetsläget och utvärderar de insatser som har gjorts för att förbättra säkerheten vid judiska synagogor och andra institutioner samt judiska evenemang och mötesplatser
  • lägger upp arbetet mot antisemitism och för judisk säkerhet i dialog med judiska organisationer och företrädare.

Utskottets ställningstagande gjordes när utskottet behandlade motioner om minoritetsfrågor från den allmänna motionstiden 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-30
Debatt i kammaren: 2018-01-31
4

Beslut

Beslut: 2018-01-31
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 31 januari 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Arbete mot antisemitism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om arbete mot antisemitism och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3117 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 1-3 och

avslår motion

2017/18:251 av Thomas Finnborg (M).

2. Romsk inkludering och en nationell språk- och kulturinstitution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3120 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 1-4.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 0 77 0 6
SD 37 0 0 8
MP 23 0 0 1
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 0 18 0 1
KD 0 15 0 1
- 4 0 0 2
Totalt 188 129 0 32


3. Strategin för romsk inkludering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3587 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 12.

4. Åtgärder i fråga om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:380 av Nina Lundström (L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:604 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (båda S),

2017/18:3134 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2017/18:3135 av Eva Lohman och Cecilia Magnusson (båda M) och

2017/18:3587 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkandena 2, 5, 6 och 11.

Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 77 0 0 6
SD 37 0 0 8
MP 23 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 0 18 0 1
KD 15 0 0 1
- 4 0 0 2
Totalt 299 18 0 32


5. Sanningskommission och officiell ursäkt till det samiska folket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2944 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 3,

2017/18:2967 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1 och

2017/18:3475 av Per Åsling (C) yrkande 1.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 77 0 0 6
SD 37 0 0 8
MP 23 0 0 1
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 4 0 0 2
Totalt 298 19 0 32


6. Utökat självstyre, naturresurspolitik och en samlad samepolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2944 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 4 och

2017/18:2967 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3-5.

Reservation 4 (V)

7. Älvdalskans ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:26 av Robert Stenkvist och Mikael Jansson (båda SD),

2017/18:1209 av Peter Helander och Per-Ingvar Johnsson (båda C) och

2017/18:2502 av Ann-Britt Åsebol (M).

Reservation 5 (C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 76 0 0 7
SD 37 0 0 8
MP 23 0 0 1
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 18 0 0 1
KD 0 15 0 1
- 4 0 0 2
Totalt 282 34 0 33


8. Teckenspråk som minoritetsspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:403 av Bengt Eliasson och Robert Hannah (båda L) yrkande 4.