Minskade krav på dokumentation i skolan

Utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 oktober 2013

Beslut

Lärarna ska få mer tid till undervisning (UbU5)

Lärarnas administrativa arbete ska minska och bli enklare. Det innebär bland annat att kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner avskaffas i årskurs 6-9 i grundskolan, årskurs 6 i sameskolan och årskurs 7-10 i specialskolan. Detsamma gäller i årskurs 6-9 i grundsärskolan i de fall betyg sätts. Skriftliga individuella utvecklingsplaner i årskurs 1-5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt i årskurs 1-6 i specialskolan ska göras en gång per läsår, i stället för varje termin. Skriftliga individuella utvecklingsplaner ska även göras en gång per läsår för elever i årskurs 6-9 i grundsärskolan i de fall betyg inte sätts. Samma sak ska gälla för elever i årskurs 7-10 i specialskolan som läser enligt grundsärskolans kursplaner.

Den information som lämnats i de individuella utvecklingsplanerna ska istället förmedlas muntligt vid utvecklingssamtal.

Ändringarna börjar gälla den 19 november 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-10-03
Justering: 2013-10-17
Betänkande publicerat: 2013-10-18
Trycklov: 2013-10-18
Reservationer 3
Betänkande 2013/14:UbU5

Alla beredningar i utskottet

2013-10-03

Lärarna ska få mer tid till undervisning (UbU5)

Regeringen vill att lärarnas administrativa arbete ska minska och bli enklare. Det innebär bland annat att kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner avskaffas i årskurs 6-9 i grundskolan, årskurs 6 i sameskolan och årskurs 7-10 i specialskolan. Detsamma gäller i årskurs 6-9 i grundsärskolan i de fall betyg sätts. Skriftliga individuella utvecklingsplaner i årskurs 1-5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt i årskurs 1-6 i specialskolan ska göras en gång per läsår, i stället för varje termin. Skriftliga individuella utvecklingsplaner ska även göras en gång per läsår för elever i årskurs 6-9 i grundsärskolan i de fall betyg inte sätts. Samma sak ska gälla för elever i årskurs 7-10 i specialskolan som läser enligt grundsärskolans kursplaner.

Den information som lämnats i de individuella utvecklingsplanerna ska istället förmedlas muntligt vid utvecklingssamtal.

Ändringarna ska börja gälla från den 19 november 2013. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-10-23
4

Beslut

Beslut: 2013-10-23
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 oktober 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Minskade krav på dokumentation i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) med den ändringen att 10 kap. 13 § första stycket samt 12 kap. 13 § sista stycket avslutas med en punkt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:195.

2. Individuella skriftliga utvecklingsplaner och annan information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub4 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M99008
MP22003
FP19005
C19004
SD19001
V18001
KD19000
Totalt21599035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Syften med dokumentation och administration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub5 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 1 och 3.

Reservation 2 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP02203
FP19005
C19004
SD19001
V18001
KD19000
Totalt29322034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Översyn av föreskrifter och allmänna råd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub5 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 3 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP02203
FP19005
C19004
SD19001
V18001
KD19000
Totalt29322034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag