Mobbning i skolan

Utbildningsutskottets betänkande 2002/03:UBU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2003

Beslut

Motioner om mobbning i skolan (UbU13)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om mobbning i skolan. Motionerna handlar om vikten av nolltolerans som mål för arbetet mot mobbning i skolan, åtgärder för att förebygga mobbning, åtgärder vid mobbningsfall, införande av skyldighet för skolan att anmäla våldsbrott, tillsyn över skolans arbete mot mobbning och frågan om kommuns skadeståndsskyldighet gentemot mobbade elever.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om mobbning i skolan (UbU13)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om mobbning i skolan. Motionerna handlar om vikten av nolltolerans som mål för arbetet mot mobbning i skolan, åtgärder för att förebygga mobbning, åtgärder vid mobbningsfall, införande av skyldighet för skolan att anmäla våldsbrott, tillsyn över skolans arbete mot mobbning och frågan om kommuns skadeståndsskyldighet gentemot mobbade elever.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.