Mobbning i skolan

Utbildningsutskottets betänkande 2002/03:UBU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2003

Beslut

Motioner om mobbning i skolan (UbU13)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om mobbning i skolan. Motionerna handlar om vikten av nolltolerans som mål för arbetet mot mobbning i skolan, åtgärder för att förebygga mobbning, åtgärder vid mobbningsfall, införande av skyldighet för skolan att anmäla våldsbrott, tillsyn över skolans arbete mot mobbning och frågan om kommuns skadeståndsskyldighet gentemot mobbade elever.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-03-20
Justering: 2003-04-10
Betänkande publicerat: 2003-04-15
Trycklov: 2003-04-15
Reservationer 17
Betänkande 2002/03:UBU13

Motioner om mobbning i skolan (UbU13)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om mobbning i skolan. Motionerna handlar om vikten av nolltolerans som mål för arbetet mot mobbning i skolan, åtgärder för att förebygga mobbning, åtgärder vid mobbningsfall, införande av skyldighet för skolan att anmäla våldsbrott, tillsyn över skolans arbete mot mobbning och frågan om kommuns skadeståndsskyldighet gentemot mobbade elever.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-05-07
4

Beslut

Beslut: 2003-05-08
16 förslagspunkter, 11 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nolltolerans mot mobbning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub336 yrkande 17, 2002/03:Ub410 yrkande 16 och 2002/03:Ub492 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m05005
c01903
fp04206
kd03102
v24006
mp15002
-0000
Totalt173142034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Utvärdering av antimobbningskampanjen Tillsammans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub492 yrkande 3.

3. Handlingsplaner mot mobbning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub380 yrkandena 1 och 2 och 2002/03:Ub413 yrkande 1.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m11485
c20173
fp00426
kd00312
v24006
mp01502
-0000
Totalt1611613834

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Skolors val av åtgärdsprogram mot mobbning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub217 yrkandena 4 och 6 och 2002/03:Ub413 yrkande 7.

Reservation 4 (m, c, fp)

5. Uppdrag till Skolverket att forskningsmässigt utvärdera och kvalitetscertifiera arbetsmetoder för att förebygga och hindra mobbning, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub202 yrkande 2, 2002/03:Ub217 yrkandena 3 och 5, 2002/03:Ub298 yrkande 4 och 2002/03:Ub413 yrkandena 6 och 8.

Reservation 5 (m)

6. Tydligare roller för skolpersonalen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub413 yrkande 3.

Reservation 6 (m)

7. Överbrygga avståndet mellan vuxna och elever, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub492 yrkandena 7 och 8.

Reservation 7 (kd)

8. Kamratstöd och handledd medling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub492 yrkande 9, 2002/03:Ub537 och 2002/03:Ub539.

Reservation 8 (kd)

9. Flyttning m.m. inom grundskolan av elever som gör sig skyldiga till kränkning och våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub229 yrkande 10, 2002/03:Ub239 yrkandena 9 och 10 och 2002/03:Ub413 yrkande 2.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m00505
c19003
fp04206
kd31002
v24006
mp15002
-0000
Totalt223425034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Indragning av studiebidrag som åtgärd mot elev som kränker andra m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub239 yrkande 5.

Reservation 11 (fp)

11. Avstängning av elev som mobbar från rätt till skolskjuts

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub238.

12. Skyldighet att anmäla våldsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju213 yrkande 9, 2002/03:Ub217 yrkande 1, 2002/03:Ub233 yrkande 1, 2002/03:Ub239 yrkandena 7 och 8, 2002/03:Ub413 yrkande 4 och 2002/03:Ub492 yrkande 6.

Reservation 12 (m, fp)
Reservation 13 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m00505
c01903
fp00426
kd03102
v24006
mp14102
-0000
Totalt172519234

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Tillsyn över arbetet mot mobbning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub239 yrkande 3 och 2002/03:Ub492 yrkande 4.

Reservation 14 (fp)
Reservation 15 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m48025
c17014
fp00426
kd03102
v24006
mp14012
-0000
Totalt237314635

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Sanktioner mot kommuner som saknar handlingsplaner mot mobbning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub239 yrkande 1.

Reservation 16 (fp)

15. Kommuns skadeståndsskyldighet gentemot mobbade elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub202 yrkande 1, 2002/03:Ub233 yrkande 2, 2002/03:Ub239 yrkande 2, 2002/03:Ub246, 2002/03:Ub336 yrkande 18 och 2002/03:Ub380 yrkande 3.

Reservation 17 (m, c, fp)

16. Åtgärder mot s.k. nollning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub290.