Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU18

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 19 maj 2021

Nästa händelse: Bordläggning 18 maj 2021

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-04-15
Justering: 2021-05-04
Trycklov: 2021-05-04
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:UbU18

Förslagspunkter

1. Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen ska få frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskoleutbildning vid extraordinära händelser i fredstid. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:136 och avslår motion

2020/21:3884 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

3

Debatt

Bordläggning: 2021-05-18
Debatt i kammaren: 2021-05-19
4

Beslut

Beslut: 2021-05-19
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen ska få frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskoleutbildning vid extraordinära händelser i fredstid. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:136 och avslår motion

2020/21:3884 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V).

Reservation 1 (V)