Möjlighet till betyg från årskurs 4

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2021

Beslut

Skolor ska kunna ge betyg från årskurs 4 (UbU9)

Skolor får ge betyg från årskurs 4

I dag får skolor ge betyg
till elever
som går i klass 6 och uppåt.

Men från höstterminen i år
får skolor ge betyg
till eleverna
redan från klass 4.

Det har riksdagen bestämt.

Det är skolans rektor
som får besluta om skolan
ska ge betyg tidigare.
Men skolans lärare ska få säga
vad de tycker först.

Regeringen vill införa möjlighet för de skolor som vill att sätta betyg från årskurs 4. Enligt förslaget är det skolans rektor som ska ta beslutet om tidigare betyg. Lärare ska ges tillfälle att yttra sig. Riksdagen sa ja till förslaget.

Lagändringen ska börja gälla den 1 april 2021 och omfattar årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och årskurs 5 och 6 i specialskolan.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-01-14
Justering: 2021-02-25
Trycklov: 2021-02-26
Reservationer 4
Betänkande 2020/21:UbU9

Skolor ska kunna ge betyg från årskurs 4 (UbU9)

Regeringen vill införa möjlighet för de skolor som vill att sätta betyg från årskurs 4. Enligt förslaget är det skolans rektor som ska ta beslutet om tidigare betyg. Lärare ska ges tillfälle att yttra sig. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget.

Lagändringen ska börja gälla den 1 april 2021 och omfattar årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-03-02
Debatt i kammaren: 2021-03-03
4

Beslut

Beslut: 2021-03-03
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 mars 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Möjlighet till betyg från årskurs 4

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:58 och avslår motion

2020/21:3786 av Daniel Riazat m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 15 0 0 85
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 50 4 1 294


2. Tidigare betyg i samtliga grundskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3792 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:3793 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 31 11 14 293


3. Utredning och utvärdering av frågor om tidiga betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3794 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkandena 1-3.

Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 49 3 4 293