Motioner om företags- och kapitalbeskattning

Skatteutskottets betänkande 2000/01:SkU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 april 2001

Beslut

Motioner om företags- och kapitalbeskattning (SkU19)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 om företags- och kapitalbeskattning. Motionerna behandlar skattenivån i företaget, resultatutjämningsmöjligheterna och ägarbeskattningen. Riksdagen avslog också tre motioner om en skrivelse från regeringen med förvarning om ett kommande förslag till retroaktiva ändringar i bl.a. de särskilda reglerna om inkomstuppdelning mellan inkomstslagen tjänst och kapital i fåmansföretag (de s.k. 3:12-reglerna).

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

57 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-03-06
Justering: 2001-03-20
Trycklov: 2001-03-26
Betänkande 2000/01:SkU19

Motioner om företags- och kapitalbeskattning (SkU19)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2000 om företags- och kapitalbeskattning. Motionerna behandlar skattenivån i företaget, resultatutjämningsmöjligheterna och ägarbeskattningen. Utskottet föreslår också att riksdagen avslår tre motioner om en skrivelse från regeringen med förvarning om ett kommande förslag till retroaktiva ändringar i bl.a. de särskilda reglerna om inkomstuppdelning mellan inkomstslagen tjänst och kapital i fåmansföretag (de s.k. 3:12-reglerna).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-04-04
4

Beslut

Beslut: 2001-04-04

Protokoll med beslut