Motioner om företags- och kapitalbeskattning

Skatteutskottets betänkande 2001/02:SKU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2002

Beslut

Motioner om företags- och kapitalbeskattning (SkU15)

Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, två tillkännagivanden till regeringen om skogskonton respektive lantmäterikostnader. Regeringen bör se över möjligheterna att låta ersättning som utgår enligt naturvårdsavtal sättas in på skogskonto. Regeringen bör också se över den skattemässiga behandlingen av lantmäterikostnader. Riksdagen avslog vidare motioner från bl.a. allmänna motionstiden 2001 företags- och kapitalbeskattning.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

82 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-01-29
Justering: 2002-03-05
Trycklov: 2002-03-11
Reservationer 23
Betänkande 2001/02:SKU15

Motioner om företags- och kapitalbeskattning (SkU15)

Skatteutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen gör två tillkännagivanden till regeringen om skogskonton respektive lantmäterikostnader. Regeringen bör se över möjligheterna att låta ersättning som utgår enligt naturvårdsavtal sättas in på skogskonto. Regeringen bör också se över den skattemässiga behandlingen av lantmäterikostnader. Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår motioner från bl.a. allmänna motionstiden 2001 företags- och kapitalbeskattning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-03-13
4

Beslut

Beslut: 2002-03-13
31 förslagspunkter, 12 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företags- och kapitalbeskattningen, allmänt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk258 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Sk292, 2001/02:Sk294 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Sk321 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Sk380, 2001/02:Sk485, 2001/02:Sk491 yrkandena 2 och 4, 2001/02:N211 yrkande 6, 2001/02:N267 yrkande 1 i denna del, 2001/02:N315 yrkande 6, 2001/02:N316 yrkande 3, 2001/02:N368 yrkande 2 i denna del, 2001/02:N369 yrkandena 3 och 5 och 2001/02: N374 yrkandena 9 och 10.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m067014
c01404
fp01402
kd03507
v37006
mp15001
-0000
Totalt166132051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Skatteparadis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U301 yrkande 36.

3. Näringsbetingade andelar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk35 yrkande 1 och 2001/02: Sk371.

Reservation 2 (m, fp)

4. Förluster på kapitalplaceringsaktier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk355.

5. Tonnageskatt, fartygsfonder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:T253 yrkande 10 och 2001/02: T467 yrkande 1.

Reservation 3 (m)
Reservation 4 (c, kd)

6. Periodiseringsfonder i mindre företag, m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fi285 yrkande 24, 2001/02:Sk363, 2001/02:Sk373, 2001/02:Sk491 yrkande 11, 2001/02:MJ337 yrkande 5, 2001/02:N267 yrkande 1 i denna del, 2001/02:N365 yrkande 2 i denna del och 2001/02:N368 yrkande 2 i denna del.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

7. Fåmansföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk35 yrkande 2, 2001/02:Sk269, 2001/02:Sk288 yrkande 7, 2001/02:Sk358, 2001/02:Sk378, 2001/02:Sk491 yrkandena 12 och 14-16, 2001/02:N263 yrkande 13, 2001/02:N267 yrkande 1 i denna del, 2001/02:N323 yrkande 3, 2001/02:N365 yrkande 2 i denna del, 2001/02:N368 yrkande 2 i denna del, 2001/02: N370 yrkande 7 och 2001/02:A228 yrkande 4.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130117
m166014
c01404
fp01402
kd03606
v37006
mp14011
-0200
Totalt165132250

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Generationsskiften i företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fi285 yrkande 19, 2001/02:Sk233 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Sk288 yrkande 21, 2001/02:Sk359, 2001/02: Sk433 yrkande 7, 2001/02:Sk450 yrkande 7, 2001/02:Kr227 yrkande 3, 2001/02:MJ339 yrkande 6 och 2001/02:N263 yrkande 1.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m067014
c01404
fp01402
kd13506
v37006
mp15001
-0000
Totalt167132050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Enklare beskattningsmetod för småföretag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk221, 2001/02:Sk479 yrkande 1, 2001/02:N370 yrkande 12 och 2001/02:N373 yrkande 4.

Reservation 8 (kd)

10. Nedsättningen av socialavgifter i stödområde A

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk450 yrkande 6.

Reservation 9 (m, c)

11. Ideella föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk323, 2001/02:Sk379, 2001/02: Sk473 och 2001/02:Kr279 yrkande 11.

Reservation 10 (m)
Reservation 11 (c)

12. Kooperativ verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk300 och 2001/02:Sk422.

13. Fastighetsinvesteringsbolag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk266.

Reservation 12 (m, fp)

14. Beskattningsmetod för kapitalvinster på delägarrätter

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk209, 2001/02:Sk276, 2001/02: Sk444 och 2001/02:Sk454.

Reservation 13 (m, kd)

15. Vinstandelar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:N263 yrkande 9, 2001/02:N267 yrkande 1 i denna del och 2001/02:N368 yrkande 2 i denna del.

Reservation 14 (c, fp)

16. Personaloptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk491 yrkande 5 och 2001/02: T409 yrkande 6.

Reservation 15 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m067014
c14004
fp01303
kd36006
v37006
mp15001
-0000
Totalt21682051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Royalty

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk491 yrkande 7.

Reservation 16 (m)

18. Skogskonto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager som sin mening för regeringen vad utskottet har anfört om en översyn av möjligheterna att låta ersättning som utgår enligt naturvårdsavtal få sättas in på skogskonto. Därmed bifaller riksdagen motion 2001/02:Sk330.

19. Yrkesfiskare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk383, 2001/02:Sk466, 2001/02: Sk467 yrkandena 1 och 2, 2001/02:MJ520 yrkandena 27 och 28, 2001/02:MJ522 yrkandena 9-11 och 2001/02:MJ529 yrkande 10.

20. Arbetslokal i bostaden

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk223, 2001/02:Sk271, 2001/02: Sk491 yrkande 21, 2001/02:Kr227 yrkande 2, 2001/02:N267 yrkande 1 i denna del, 2001/02:N365 yrkande 2 i denna del och 2001/02:N368 yrkande 2 i denna del.

Reservation 17 (m, fp)

21. Representation

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk224, 2001/02:Sk337 yrkande 2 och 2001/02:Sk491 yrkande 22.

Reservation 18 (m)

22. Lantmäterikostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager som sin mening för regeringen vad utskottet har anfört att den skattemässiga behandlingen av lantmäterikostnader bör ses över och att regeringen lägger fram förslag baserat på denna översyn. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2001/02:Sk217 och 2001/02:Sk462.

23. Konstinköp

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk241 yrkande 2, 2001/02:Sk309 i denna del och 2001/02:Kr418 yrkande 18.

Reservation 19 (m, kd)

24. Rehabiliteringskostnader

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf391 yrkande 4.

Reservation 20 (kd)

25. Företagens resekostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk281.

26. Personalvårdsförmån

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk253 och 2001/02:Sk385.

Reservation 21 (m, kd)

27. Förmånsbeskattning av företagsbilar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk226, 2001/02:Sk320 och 2001/02:Sk388 yrkande 2.

Reservation 22 (m, fp, kd)

28. Räntefritt lån från lagerbolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk237.

29. Avdrag för deklarationshjälp

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk386.

Reservation 23 (kd)

30. Reparationer på vissa byggnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sk342 och 2001/02:Sk372.

31. Kommunal företagsbeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk351. Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.