Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter

Försvarsutskottets bet 2007/08:FöU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 2008

Beslut

Sverige deltar i multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter (FöU11)

Riksdagen godkände att Sverige ansluter sig till det multilaterala samarbetet om strategiska flygtransporter (SAC). Syftet är att Försvarsmakten behöver ha tillgång till strategisk flygtransportkapacitet som snabbt kan transportera skrymmande och tung utrustning över stora avstånd till platser som saknar storflygplatser med terminalkapacitet och där det råder en förhöjd hotbild för flyg.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-04-24
Justering: 2008-05-06
Betänkande publicerat: 2008-05-06
Trycklov: 2008-05-06
Reservationer 1
bet 2007/08:FöU11

Alla beredningar i utskottet

2008-04-24, 2008-04-17

Sverige deltar i multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter (FöU11)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner att Sverige ansluter sig till det multilaterala samarbetet om strategiska flygtransporter (SAC). Syftet är att Försvarsmakten behöver ha tillgång till strategisk flygtransportkapacitet som snabbt kan transportera skrymmande och tung utrustning över stora avstånd till platser som saknar storflygplatser med terminalkapacitet och där det råder en förhöjd hotbild för flyg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-15
4

Beslut

Beslut: 2008-05-19
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Strategiska flygtransporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner Sveriges anslutning till det multilaterala samarbetet om strategiska flygtransporter, SAC.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:56 och avslår motionerna
2007/08:Fö10 av Gunilla Wahlén m.fl. (v),
2007/08:Fö11 av Anders Karlsson m.fl. (s) och
2007/08:Fö12 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m850012
c23006
fp170011
kd20004
v01903
mp01504
Totalt145136068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag