Museer och utställningar

Kulturutskottets betänkande 2001/02:KRU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2002

Beslut

Motioner om museer och utställningar (KrU14)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om museer och utställningar.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

64 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-02-07
Justering: 2002-03-05
Trycklov: 2002-03-15
Reservationer 24
Betänkande 2001/02:KRU14

Alla beredningar i utskottet

2002-02-07, 2002-02-05

Motioner om museer och utställningar (KrU14)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om museer och utställningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-03-22
4

Beslut

Beslut: 2002-03-22
47 förslagspunkter, 26 acklamationer, 8 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konsekvensanalys av riksdagens principiella ställningstaganden i museifrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Kr222 yrkande 1 och 2001/02: Kr239 yrkande 2.

Reservation 1 (c, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s990032
m590022
c1908
fp10006
kd33009
v03409
mp01303
-0000
Totalt20256091

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Utredning om behovet av fler nationella museer

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Kr222 yrkande 2 och 2001/02: Kr239 yrkande 1.

Reservation 2 (c, v)

3. Inriktningen av museipolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Kr235 yrkande 7.

Reservation 3 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s990032
m059022
c10008
fp9106
kd33009
v330010
mp13003
-0000
Totalt19760092

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Vård av museisamlingarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Kr346 yrkande 8 och 2001/02: Kr419 yrkande 9.

Reservation 4 (fp)

5. Museernas arbete med gallringsplaner

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr300 yrkande 2.

Reservation 5 (m)

6. Foto-SESAM

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr279 yrkande 17.

Reservation 6 (c)

7. Fritt inträde på statliga museer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr396.

8. ABM-utredningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr417 yrkande 1.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s990032
m059022
c01008
fp01006
kd03309
v34009
mp13003
-0000
Totalt146112091

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Konstpedagogik

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr418 yrkande 10.

Reservation 8 (kd)

10. Länsmuseernas ekonomiska situation

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr279 yrkande 19

Reservation 9 (c)

11. Exponering av kulturskatter i regionerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr248.

Reservation 10 (m, c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s990032
m563022
c01008
fp9007
kd32109
v34009
mp12004
-0000
Totalt24214093

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Det samiska kulturarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Kr324, 2000/01:Kr701 yrkande 7 och 2001/02:Kr422 yrkande 6.

Reservation 11 (v)
Reservation 12 (c, fp, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (c, fp, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s990032
m590022
c01008
fp0907
kd311010
v160189
mp01303
-0002
Totalt205331893

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Nationellt uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Kr345 yrkande 12.

14. Särskilt resurscentrum för genusperspektivet på museerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Kr326.

15. Utredningen om genusperspektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr417 yrkande 11.

16. Särskilda kvinnomuseer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Kr345 yrkande 11 och 2001/02: Kr417 yrkande 10.

17. Museer som lyfter fram specifika kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr422 yrkande 55.

18. Definition av begreppet ekomuseum

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr237 yrkande 1.

Reservation 13 (v)

19. Länsmuseernas ansvar för ekomuseerna

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr237 yrkande 2.

Reservation 14 (v)

20. Finansiering av ekomuseer

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr237 yrkande 3.

Reservation 15 (v)

21. Ekonomisk bastrygghet för Ekomuseum Bergslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Kr275 och 2001/02:Kr384.

22. Museijärnvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Kr269, 2000/01:Kr332 och 2001/02:Kr327.

23. Ångfartyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Kr270.

24. Lokaliseringen av ett idrottsmuseum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr339 yrkande 18. Begäran om statliga medel till vissa museer m.m.

25. Flygvapenmuseum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr269, 2001/02:Kr295 och 2001/02:Ub294 yrkande 2.

26. Julita gård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr252.

27. Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr251.

28. Sveriges Teatermuseum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Kr281.

Reservation 16 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s990131
m590022
c10008
fp0907
kd33009
v34009
mp13003
-0002
Totalt2489191

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

29. Strindbergsmuseet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Kr313 och 2001/02:Kr335.

30. Svenskt Rockarkiv vid Statens ljud- och bildarkiv

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr350 yrkande 13.

Reservation 17 (v)

31. Samarbete mellan Nobelmuseet i Stockholm och Nobelmuseet i Karlskoga

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr238.

Reservation 18 (v)

32. Nationellt Alfred Nobelmuseum

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr264.

Reservation 19 (kd)

33. Marionettmuseet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr419 yrkande 15.

Reservation 20 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s990032
m058023
c10008
fp0817
kd33009
v34009
mp13003
-0002
Totalt18966193

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

34. Utredning om och bidrag till ett nationellt skogsmuseum

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Kr204, 2000/01:Kr245, 2000/01: Kr329, 2001/02:Kr320, 2001/02:Kr385, 2001/02:Kr386 och 2001/02: Kr387.

Reservation 21 (m)

35. Studioglasmuseum i Torshälla

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr291 och 2001/02:Kr393.

36. Skoindustrimuseum i Kumla

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Kr206.

37. Ållebergs segelflygsmuseum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr271.

38. Museum Anna Nordlander

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Kr274, 2000/01:Kr276, 2000/01: Kr277, 2000/01:Kr331 och 2001/02:Kr391.

Reservation 22 (c)
Reservation 23 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s971132
m590022
c00108
fp8017
kd33009
v34009
mp01303
-0002
Totalt231141292

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

39. Hjulångaren Erik Nordevall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Kr234 och 2001/02:Kr395.

40. Emigranternas hus i Göteborg

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Kr238, 2001/02:Kr240 och 2001/02:Kr316.

Reservation 24 (fp)

41. Historiskt upplevelsecentrum i Uppåkra

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Kr265.

42. Historiskt upplevelsemuseum i Hovdala

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr223.

43. Tennismuseum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Kr226.

44. Länskonstmuseum i Kiruna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr331.

45. Centrum för politisk illustrationskonst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr394.

46. Populärmusikmuseum i Piteå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Kr328 och 2001/02:Kr388.

47. Restaurangmuseum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr277.