Museer och utställningar

Kulturutskottets betänkande 2004/05:KRU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 maj 2005

Beslut

Motioner om museer och utställningar (KrU7)

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om museer och utställningar. Motionerna handlar bland annat om de statliga museernas struktur, vården av samlingarna, gratis inträde, ökad tillgänglighet och bättre möjligheter för museer ute i landet att visa fornfynd som hittats i den egna regionen. Andra frågor som tas upp i motionerna är att staten ska satsa på kvinnomuseer, matkultur, Dag Hammarskjölds Backåkra, Synskadades museum, ett nytt världsarvsmuseum vid Höga kusten och ett fotbollsmuseum i Degerfors. Flera motioner handlar om Forum för Levande Historia.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

54 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-03-03
Justering: 2005-03-22
Betänkande publicerat: 2005-04-22
Trycklov: 2005-04-22
Reservationer 15
Betänkande 2004/05:KRU7

Motioner om museer och utställningar (KrU7)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om museer och utställningar. Motionerna handlar bland annat om de statliga museernas struktur, vården av samlingarna, gratis inträde, ökad tillgänglighet och bättre möjligheter för museer ute i landet att visa fornfynd som hittats i den egna regionen. Andra frågor som tas upp i motionerna är att staten ska satsa på kvinnomuseer, matkultur, Dag Hammarskjölds Backåkra, Synskadades museum, ett nytt världsarvsmuseum vid Höga kusten och ett fotbollsmuseum i Degerfors. Flera motioner handlar om Forum för Levande Historia.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-05-12
4

Beslut

Beslut: 2005-05-12
21 förslagspunkter, 16 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Museisektorns struktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr209 yrkande 3 och 2004/05:Kr233 yrkande 4.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m044011
c18004
fp39009
kd25008
v23006
mp14003
-0001
Totalt24444061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Plan för vård av museernas samlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr368 yrkande 18.

Reservation 2 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m044011
c18004
fp03909
kd02508
v23006
mp14003
-0001
Totalt180108061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Fri entré och andra statliga satsningar för ökad tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr389 yrkande 3.

4. Visning av kulturskatter nära fyndplatsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr326 yrkande 12 och 2004/05:Kr316.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m044011
c01804
fp03909
kd02508
v23006
mp14003
-0001
Totalt162126061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Lån av museiföremål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr265 och 2003/04:Kr295.

Reservation 4 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m430111
c17104
fp03909
kd22308
v23006
mp13103
-0001
Totalt24344161

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Återlämning av haislaindianernas totempåle

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr281.

7. Regionala museers ekonomiska situation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr279 yrkande 2, 2003/04:Kr326 yrkande 11 och 2004/05:Kr369 yrkandena 3 och 10.

Reservation 5 (c)

8. Museipedagogik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr390 yrkande 9.

9. Vården av den svenska fotoskatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr326 yrkande 31.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

10. Nationell mötesplats för foto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr339 och 2004/05:Kr376.

Reservation 7 (fp)

11. Naturhistoriska riksmuseet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr303 yrkandena 1-3, 2003/04:Kr387 yrkande 12 och 2004/05:Kr362 yrkande 15.

Reservation 8 (kd)

12. Försvarsmuseifrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr259, 2003/04:Kr374, 2004/05:Kr203, 2004/05:Kr266 och 2004/05:Kr312.

13. Maritima museer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr261, 2003/04:Kr387 yrkande 13 och 2004/05:Kr258.

14. Nobelcenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr334.

15. Kvinnomuseer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr387 yrkande 14.

Reservation 9 (kd)

16. Matkultur - Grythyttan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr364, 2003/04:Kr373 och 2004/05:Kr368 yrkande 38.

Reservation 10 (fp)

17. Backåkra

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr253 yrkande 3 och 2004/05:T335 yrkande 6.

18. Dokumentation av etnisk musik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr224.

Reservation 11 (c)

19. Statligt stöd till vissa museer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr216, 2003/04:Kr246, 2003/04:Kr258, 2003/04:Kr260, 2003/04:Kr351, 2003/04:Kr352, 2003/04:Kr372, 2003/04:Ub384 yrkande 2, 2004/05:Kr226, 2004/05:Kr250, 2004/05:Kr259, 2004/05:Kr271, 2004/05:Kr319, 2004/05:Kr331 yrkande 2 och 2004/05:Kr383.

20. Omvandla Forum för levande historia till en stiftelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr368 yrkande 40.

Reservation 12 (fp)

21. Information och forskning om illdåd mot olika folkgrupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U316 yrkande 4, 2004/05:Kr227, 2004/05:Kr261 yrkandena 1, 2 och 4, 2004/05:Kr268 yrkande 1, 2004/05:Kr273 yrkandena 1-4, 2004/05:Kr284 yrkandena 1-3, 2004/05:Kr325 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Kr336 och 2004/05:Ub480 yrkande 9.

Reservation 13 (m)
Reservation 14 (kd)
Reservation 15 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240119
m004411
c18004
fp39009
kd10248
v02306
mp11303
-0001
Totalt193266961

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag