Museer och utställningar

Kulturutskottets bet 2005/06:KrU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2006

Beslut

Nej till motioner om museer och utställningar (KrU9)

Riksdagen sade nej till motioner om museer och utställningar från främst allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om vården av Sveriges teatermuseums samlingar, krav på att även icke statliga museer ska kunna teckna en statlig utställningsförsäkring och Sjöhistoriska museets lokalisering.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-14
Justering: 2006-03-30
Betänkande publicerat: 2006-04-04
Trycklov: 2006-04-04
Reservationer 1
bet 2005/06:KrU9

Nej till motioner om museer och utställningar (KrU9)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om museer och utställningar från främst allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om vården av Sveriges teatermuseums samlingar, krav på att även icke statliga museer ska kunna teckna en statlig utställningsförsäkring och Sjöhistoriska museets lokalisering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-20
4

Beslut

Beslut: 2006-04-20
8 förslagspunkter, 8 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vården av Sveriges teatermuseums samlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr233 yrkande 11.

2. Matematikmuseer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr238.

3. Kammarkollegiets tilläggsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr246.

4. Skeppsholmen som marinhistoriskt centrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr247 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m)

5. Exponeringen av Afrikas kulturskatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr262.

6. Nytt konstmuseum till Kiruna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr315.

7. Genusvetenskapligt resurscentrum för museer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr382 yrkande 4.

8. Föremålsdatabasen Sofie

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr384.