Museer och utställningar

Kulturutskottets bet 2009/10:KrU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om museer och utställningar (KrU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 som i huvudsak tar upp olika museifrågor. I två motioner föreslås att Forum för levande historia avvecklas. Kulturutskottet framhåller att organisationsformen prövades ingående när myndigheten etablerades och att det därför saknas skäl att ompröva den. I en annan motion föreslås att minst 6 miljoner kronor under en femårsperiod ska föras över från Forum för levande historias anslag till en internationell stiftelse vars syfte är att bevara Auschwitz-Birkenau. Andra motioner handlar bland annat om inrättandet av ett resurscentrum för fred och global utveckling och att utreda möjligheten att på offentlig plats hedra minnet av ambassadör Harald Edelstam.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-02-11
Justering: 2010-03-02
Betänkande publicerat: 2010-03-05
Trycklov: 2010-03-05
Reservationer 2
bet 2009/10:KrU10

Nej till motioner om museer och utställningar (KrU10)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 som i huvudsak tar upp olika museifrågor.

I två motioner föreslås att Forum för levande historia avvecklas. Kulturutskottet framhåller att organisationsformen prövades ingående när myndigheten etablerades och att det därför saknas skäl att ompröva den. I en annan motion föreslås att minst 6 miljoner kronor under en femårsperiod ska föras över från Forum för levande historias anslag till en internationell stiftelse vars syfte är att bevara Auschwitz-Birkenau.

Andra motioner handlar bland annat om inrättandet av ett resurscentrum för fred och global utveckling och att utreda möjligheten att på offentlig plats hedra minnet av ambassadör Harald Edelstam.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-17
4

Beslut

Beslut: 2010-03-18
11 förslagspunkter, 9 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Komplettering av Marinmuseum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr276.

2. Centrum för dokumentärfotografi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr207.

3. Stillbildsfotografi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr329.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m800016
c23006
fp22006
kd19005
v02002
mp16003
-1000
Totalt161122066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Klaverens Hus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Kr201 och 2009/10:Kr250.

5. Folkmusikens hus i Rättvik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr319.

6. Orrefors Kosta Bodas glassamling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Kr221 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s).

7. Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Kr265 och 2009/10:Kr308 yrkande 31.

8. Avveckling av Forum för levande historia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Kr209 och 2009/10:Kr303 yrkandena 1-5.

9. Bevarande av Auschwitz-Birkenau

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:U347.

10. Resurscentrum för fred och global utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Kr227, 2009/10:Kr268 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:Kr314.

11. Uppmärksammande av Harald Edelstams insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Kr251.

Reservation 2 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m800016
c22007
fp22006
kd20004
v01903
mp14113
-1000
Totalt159122167

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag