Museifrågor

Kulturutskottets betänkande 1995/96:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 november 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.