Museifrågor

Kulturutskottets betänkande 1995/96:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 november 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-10-12
Justering: 1995-10-19
Betänkande 1995/96:KrU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-11-08
4

Beslut

Beslut: 1995-11-08

Protokoll med beslut