Musikfrågor m.m.

Kulturutskottets betänkande 1997/98:KrU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 1998

Beslut

Musikfrågor (KrU4)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om utvärdering av det statliga stödet till fonogramproduktion, utvidgning av ändamålet med Nordiska rådets musikpris, stöd till det nyligen invigda Eric Sahlström-Institutet, exportsatsningar på svensk folkmusik samt kartläggningar av landets musikliv och barn- och ungdomsteater.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-01-20
Justering: 1998-02-05
Betänkande 1997/98:KrU4

Alla beredningar i utskottet

1998-01-20

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-02-18
4

Beslut

Beslut: 1998-02-18

Protokoll med beslut