Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Myndigheters tillgång till elektronisk identifiering

Finansutskottets bet 2012/13:FiU37

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2013

Beslut

Ny lag för inköp av tjänster för elektronisk identifiering (FiU37)

En ny lag om ett valfrihetssystem för inköp av tjänster för elektronisk identifiering börjar gälla den 1 juli 2013. Lagen innebär att myndigheter ska kunna köpa tjänster för elektronisk identifiering från alla leverantörer som har godkänts av en myndighet som regeringen senare kommer att utse.

Många statliga myndigheter, kommuner och landsting tillhandahåller i dag e-tjänster som kräver säker elektronisk identifiering. Syftet med den nya lagen är bland annat att så många enskilda som möjligt ska kunna använda dessa tjänster. Lagen kommer att vara frivillig för myndigheterna. Om en myndighet väljer att inte använda den nya lagen ska lagen om offentlig upphandling gälla.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, punkterna 1-4.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-18
Justering: 2013-05-02
Betänkande publicerat: 2013-05-06
Trycklov: 2013-05-06
bet 2012/13:FiU37

Ny lag för inköp av tjänster för elektronisk identifiering (FiU37)

Regeringen föreslår en ny lag om ett valfrihetssystem för inköp av tjänster för elektronisk identifiering. Lagförslaget innebär att myndigheter ska kunna köpa tjänster för elektronisk identifiering från alla leverantörer som har godkänts av en myndighet som regeringen senare kommer att utse.

Många statliga myndigheter, kommuner och landsting tillhandahåller i dag e-tjänster som kräver säker elektronisk identifiering. Syftet med den nya lagen är bland annat att så många enskilda som möjligt ska kunna använda dessa tjänster. Lagen kommer att vara frivillig för myndigheterna. Om en myndighet väljer att inte använda den nya lagen ska lagen om offentlig upphandling gälla.

Valfrihetssystemet för inköp av tjänster för elektronisk identifiering ska börja gälla den 1 juli 2013. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-15
4

Beslut

Beslut: 2013-05-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny lag om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering,
2. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar,
3. lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
4 lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:123 punkterna 1-4.