Några frågor om sekretess

Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU38

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-05-05
Justering: 1994-05-24
Betänkande 1993/94:KU38

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-06-02

Protokoll med beslut