Några körkorts- och fordonsfrågor

Trafikutskottets bet 2009/10:TU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2010

Beslut

Läkares anmälningsplikt av olämpliga bilförare stärks (TU22)

Riksdagen har beslutat att det ska bli lättare för läkare att anmäla olämpliga körkortsinnehavare till Transportstyrelsen. I stället för att enbart anmäla förare som är "uppenbart olämpliga" ska läkare i fortsättning kunna anmäla förare som är "olämpliga". Anmälningen resulterar i en utredning av körkortsinnehavarens lämplighet som förare. Samtidigt slopas kravet på att introduktionsutbildning vid privat övningskörning måste genomföras av körkortsaspiranten och handledaren samtidigt. Ändringarna börjar gälla den 1 september 2010. För att komma i kapp med den tekniska utvecklingen behöver definition av begreppet cykel också breddas. Små eldrivna fordon, exempelvis tvåhjulingen "Segway", som inte kan överstiga 20 km/tim ska nu kunna betraktas som cyklar. När fordonet framförs i högre hastighet än gångfart ska förarna därför följa de regler som gäller för cyklande. Eftersom frågan även kommer att behandlas på EU-nivå har riksdagen beslutat att lagen om vägtrafikdefinitioner ändras den dag regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-06
Justering: 2010-05-20
Betänkande publicerat: 2010-05-28
Trycklov: 2010-05-27
Reservationer 5
bet 2009/10:TU22

Läkares anmälningsplikt av olämpliga bilförare stärks (TU22)

Regeringens föreslår att det ska bli lättare för läkare att anmäla olämpliga körkortsinnehavare till Transportstyrelsen. I stället för att enbart anmäla förare som är "uppenbart olämpliga" ska läkare i fortsättning kunna anmäla förare som är "olämpliga". Anmälningen resulterar i en utredning av körkortsinnehavarens lämplighet som förare. Samtidigt slopas kravet på att introduktionsutbildning vid privat övningskörning måste genomföras av körkortsaspiranten och handledaren samtidigt.

Ändringarna i körkortslagen föreslås börja gälla den 1 september 2010.

För att komma i kapp med den tekniska utvecklingen behöver definition av begreppet cykel också breddas. Små eldrivna fordon, exempelvis tvåhjulingen "Segway", som inte kan överstiga 20 km/tim ska nu kunna betraktas som cyklar. När fordonet framförs i högre hastighet än gångfart ska förarna därför följa de regler som gäller för cyklande.

Eftersom frågan även kommer att behandlas på EU-nivå föreslår regeringen att lagen om vägtrafikdefinitioner ändras den dag regeringen bestämmer.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-16
4

Beslut

Beslut: 2010-06-17
14 förslagspunkter, 11 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i körkortslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:198 punkt 1 och avslår motionerna
2008/09:T289 av Jan Ericson (m),
2008/09:T352 av Anders Åkesson och Stefan Tornberg (båda c) yrkandena 1 och 2,
2009/10:T205 av Lars Elinderson (m),
2009/10:T367 av Peter Jeppsson m.fl. (s),
2009/10:T428 av Thomas Bodström (s) och
2009/10:T476 av Patrik Forslund (m).

2. Ändring i lagen om vägtrafikdefinitioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:198 punkt 2.

3. Trafikmedicinska enheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T7 av Peter Pedersen m.fl. (v, s, mp).

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m88008
c25004
fp25003
kd21003
v02101
mp01702
-0100
Totalt159155035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Utbildning av utryckningsförare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T474 av Lars-Arne Staxäng och Finn Bengtsson (båda m),
2009/10:T482 av Lars-Axel Nordell (kd) och
2009/10:T507 av Johan Pehrson (fp).

Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160014
m88008
c25004
fp25003
kd21003
v20101
mp01702
-0100
Totalt29519035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Krav på handledare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T430 av Thomas Bodström (s).

6. Regler vid övningskörning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T242 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (båda s).

7. Ekonomiska frågor om körkortstagning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T251 av Hans Rothenberg och Rolf K Nilsson (båda m),
2008/09:T290 av Jan Ericson (m) och
2009/10:T443 av Jan Ericson (m).

8. Teoriprovets utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T227 av Staffan Danielsson och Karin Nilsson (båda c).

9. Krav på förarbevis och frågor om åldersgräns

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T498 av Thomas Strand (s) och
2009/10:T534 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 34.

10. Harmonisering av förarbevis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T317 av Kent Olsson (m).

11. Poängkörkort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T233 av Björn Hamilton (m) och
2009/10:T377 av Björn Hamilton (m).

Reservation 3 (mp)

12. Avgiftsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T284 av Phia Andersson m.fl. (s).

13. Information om alkohol, droger och trötthet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T285 av Lars-Axel Nordell och Mikael Oscarsson (båda kd) yrkandena 2, 7 och 11,
2009/10:T417 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (fp, c) yrkande 2 i denna del och
2009/10:T534 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 31.

Reservation 4 (s, v, mp)

14. Alkolås

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T220 av Catharina Bråkenhielm (s) i denna del,
2009/10:T263 av Sofia Larsen (c),
2009/10:T285 av Lars-Axel Nordell och Mikael Oscarsson (båda kd) yrkandena 1 och 3-5,
2009/10:T340 av Lars Wegendal m.fl. (s),
2009/10:T417 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (fp, c) yrkandena 2 i denna del och 3,
2009/10:T419 av Rune Wikström (m),
2009/10:T493 av Bertil Kjellberg och Magdalena Andersson (båda m) och
2009/10:T534 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 29 och 30.

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m88008
c25004
fp25003
kd21003
v02101
mp01702
-0100
Totalt159155035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag