Några körkortsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2012

Beslut

Nya körkortsregler rättas till (TU4)

Riksdagen sa ja till lagändringar som ska komplettera eller rätta till de nya körkortsregler som riksdagen antog förra året. Det gäller bland annat bestämmelserna om kontrollen av den medicinska lämpligheten hos personer med körkort för tyngre fordon. Definitionerna av lätt och tung motorcykel samt släpfordon ändras också i lagen om vägtrafikdefinitioner. Skälet till det är att definitionerna ska kunna fortsätta användas i körkortslagen. Dessutom blir det möjligt för personer som endast får köra fordon med alkolås att få tillstånd att köra vissa fordon utan alkolås.

Lagändringarna börjar gälla den 19 januari 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-15
Justering: 2012-11-22
Betänkande publicerat: 2012-11-22
Trycklov: 2012-11-22
Betänkande 2012/13:TU4

Alla beredningar i utskottet

2012-11-15

Nya körkortsregler rättas till (TU4)

Regeringen föreslår lagändringar som ska komplettera eller rätta till de nya körkortsregler som riksdagen antog förra året. Det gäller bland annat bestämmelserna om kontrollen av den medicinska lämpligheten hos personer med körkort för tyngre fordon. Definitionerna av lätt och tung motorcykel samt släpfordon ändras också i lagen om vägtrafikdefinitioner. Skälet till det är att definitionerna ska kunna fortsätta användas i körkortslagen. Dessutom blir det möjligt för personer som endast får köra fordon med alkolås att få tillstånd att köra vissa fordon utan alkolås.

Lagändringarna börjar gälla den 19 januari 2013. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-28
4

Beslut

Beslut: 2012-11-28
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Några körkortsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),
2. lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner,
3. lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:23 punkterna 1-3.