Några rättegångsfrågor i tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-08
Justering: 1994-02-24
Betänkande 1993/94:KU25

Alla beredningar i utskottet

1994-02-08

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-03-16

Protokoll med beslut