Riksrevisonens rapport om det kommunala utjämningssystemet

Finansutskottets bet 2019/20:FiU39

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut