Några smittskyddsfrågor

Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2006

Beslut

Nej till motioner om smittskyddsfrågor (SoU20)

Riksdagen sade nej till motioner om smittskyddsfrågor som lagts fram med anledning av regeringens förslag till nationell strategi mot hiv och aids. Riksdagen behandlade regeringens förslag tidigare under våren (se 2005/06:JuSoU1 ).

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-04
Justering: 2006-04-25
Betänkande publicerat: 2006-05-02
Trycklov: 2006-05-02
Reservationer 7
Betänkande 2005/06:SoU20

Alla beredningar i utskottet

2006-04-04

Nej till motioner om smittskyddsfrågor (SoU20)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om smittskyddsfrågor som lagts fram med anledning av regeringens förslag till nationell strategi mot hiv och aids. Riksdagen behandlade regeringens förslag tidigare under våren (se 2005/06:JuSoU1).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-10
4

Beslut

Beslut: 2006-05-10
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 maj 2006

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hälsoundersökningar för asylsökande och nyanlända anhöriginvandrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So15 yrkande 1, 2005/06:So16 yrkandena 2 och 3 samt 2005/06:So17 yrkande 4.

Reservation 1 (m, kd)
Reservation 2 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m044011
c00166
fp320016
kd02508
v22006
mp11006
-1001
Totalt178691686

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Hivtestning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So15 yrkande 2 och 2005/06:So16 yrkande 5.

Reservation 3 (m, c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m044011
c01606
fp311016
kd02508
v22006
mp11006
-1001
Totalt17786086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Nationell samordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So17 yrkande 5.

Reservation 4 (fp)

4. Frivilligorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So16 yrkande 4.

Reservation 5 (m, kd)

5. Forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So16 yrkande 1.

Reservation 6 (m, kd)

6. Föräldrasamverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So17 yrkande 3.

Reservation 7 (m, fp)