Namnlagen

LUs bet 2005/06:LU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 januari 2006

Beslut

Motioner om namnlagen (LU11)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om namnlagen. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar i huvudsak om ändringar i 1982 års namnlag och behovet av en översyn av lagen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-11-15
Justering: 2005-12-01
Betänkande publicerat: 2005-12-08
Trycklov: 2005-12-07
bet 2005/06:LU11

Alla beredningar i utskottet

2005-11-15, 2005-11-10

Motioner om namnlagen (LU11)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om namnlagen. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar i huvudsak om ändringar i 1982 års namnlag och behovet av en översyn av lagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-01-25
4

Beslut

Beslut: 2006-01-25
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i namnlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L202, 2005/06:L229, 2005/06:L232, 2005/06:L254, 2005/06:L268, 2005/06:L284, 2005/06:L285, 2005/06:L286 yrkande 1, 2005/06:L338, 2005/06:L342 yrkande 13, 2005/06:L351 och 2005/06:L380.

2. Retroaktiva namnbyten m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L286 yrkande 2 och 2005/06:L342 yrkande 16.