Näringspolitik

Näringsutskottets bet 2015/16:NU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2016

Beslut

Nej till motioner om näringspolitik (NU15)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om näringspolitik. Motionerna handlar bland annat om företagsfrämjande åtgärder, regelförenkling och särskilda näringsgrenar.

Anledningen till att riksdagen sa nej är bland annat att det redan pågår olika insatser för att stärka Sveriges näringsklimat.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

66 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-11
Justering: 2016-03-22
Trycklov: 2016-03-31
Reservationer 22
bet 2015/16:NU15

Nej till motioner om näringspolitik (NU15)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om näringspolitik. Motionerna handlar bland annat om företagsfrämjande åtgärder, regelförenkling och särskilda näringsgrenar.

Anledningen till att utskottet vill att riksdagen säger nej är bland annat att det redan pågår olika insatser för att stärka Sveriges näringsklimat.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-05
Debatt i kammaren: 2016-04-06
4

Beslut

Beslut: 2016-04-06
11 förslagspunkter, 6 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 april 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänt om företagsfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:221 av Sten Bergheden (M),

2015/16:231 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2015/16:630 av Pia Nilsson m.fl. (S),

2015/16:1006 av Isak From m.fl. (S) yrkande 3,

2015/16:1771 av Jörgen Andersson (M),

2015/16:2347 av Eva Lindh m.fl. (S),

2015/16:2368 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 6,

2015/16:2441 av Kristina Yngwe (C) yrkande 8,

2015/16:2452 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4,

2015/16:2454 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 7,

2015/16:2705 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1, 2 och 6,

2015/16:2833 av Josef Fransson m.fl. (SD),

2015/16:2862 av Aron Modig (KD),

2015/16:2975 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:3045 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (båda C),

2015/16:3092 av Markus Wiechel (SD) och

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 17, 30 och 32.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 1 10
M 0 75 0 9
SD 0 0 38 10
MP 22 0 0 3
C 0 0 20 2
V 18 0 0 3
L 15 0 2 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 157 75 76 41


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 0 75 9
SD 1 0 37 10
MP 22 0 0 3
C 0 0 20 2
V 18 0 0 3
L 0 17 0 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 144 17 147 41


2. Kvinnors företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1189 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 13.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 9
SD 36 0 1 11
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 179 127 1 42


3. Riktade insatser för kvinnor och personer med utländsk bakgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:602 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) yrkande 5,

2015/16:1155 av Annicka Engblom och Margareta Cederfelt (båda M) yrkandena 2 och 3,

2015/16:1333 av Margareta Cederfelt m.fl. (M),

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 12,

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 2 och 3 samt

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 21 och 22.

Reservation 7 (C)
Reservation 8 (KD)

4. Socialt företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:602 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) yrkande 3,

2015/16:629 av Pia Nilsson m.fl. (S),

2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) yrkandena 2, 3 och 5,

2015/16:2194 av Johan Büser (S) och

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 31.

Reservation 9 (KD)

5. Företagens uppgiftslämnande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:419 av Johan Hultberg (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:815 av Mathias Tegnér och Ingela Nylund Watz (båda S) yrkande 2,

2015/16:1189 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2,

2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 8,

2015/16:3018 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 1 och

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 10 (M, C, L, KD)

6. Övriga insatser för regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:106 av Edward Riedl (M) yrkande 1,

2015/16:224 av Sten Bergheden (M),

2015/16:225 av Sten Bergheden (M),

2015/16:275 av Finn Bengtsson (M),

2015/16:765 av Anti Avsan (M),

2015/16:815 av Mathias Tegnér och Ingela Nylund Watz (båda S) yrkandena 1 och 3,

2015/16:911 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2015/16:1049 av Jessica Rosencrantz (M),

2015/16:1163 av Marta Obminska (M),

2015/16:1457 av Erik Bengtzboe (M) yrkande 5,

2015/16:1676 av Finn Bengtsson (M),

2015/16:2368 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 4,

2015/16:2448 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 3-5,

2015/16:2632 av Maria Malmer Stenergard (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2701 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:3018 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 5 och

2015/16:3081 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)

7. Insatser för att främja besöksnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1189 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 11 och

2015/16:2449 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 14 (M, C, L, KD)

8. Övrigt om besöksnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:149 av Edward Riedl (M),

2015/16:252 av Lars Tysklind (FP),

2015/16:377 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 16,

2015/16:881 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:955 av Ulf Berg (M),

2015/16:1185 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (båda M) yrkande 1,

2015/16:1894 av Saila Quicklund (M),

2015/16:2338 av Isak From och Emilia Töyrä (båda S),

2015/16:2450 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4 och

2015/16:2985 av Helena Lindahl och Anders Ahlgren (båda C).

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 1 0 73 10
SD 38 0 0 10
MP 21 0 1 3
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 17 0 0 2
KD 14 1 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 214 19 74 42


9. Industri och konkurrenskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2451 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 17 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 9
SD 1 36 0 11
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 196 111 0 42


10. Livsvetenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2452 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 18 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 9
SD 0 38 0 10
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 195 113 0 41


11. Övriga näringsgrenar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:656 av Erik Ezelius m.fl. (S),

2015/16:1008 av Patrik Engström m.fl. (S),

2015/16:1050 av Jessica Rosencrantz (M) yrkandena 1, 2 och 4,

2015/16:1885 av Niklas Karlsson (S) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2167 av Emilia Töyrä m.fl. (S) yrkandena 1 och 4,

2015/16:2211 av Isak From och Monica Haider (båda S) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2216 av Niclas Malmberg och Agneta Börjesson (båda MP) yrkande 3,

2015/16:2370 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 13,

2015/16:2453 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 3 och 6,

2015/16:2701 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:2889 av Josef Fransson m.fl. (SD) och

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (C)
Reservation 22 (KD)