Näringspolitiska frågor

Näringsutskottets bet 2012/13:NU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2013

Beslut

Nej till motioner om näringspolitiska frågor (NU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om näringspolitiska frågor. Motionerna handlar om företagsfrämjande åtgärder, socialt företagande, och olika näringsgrenar som bland annat turism, kulturella och kreativa näringar och mjukvarubranschen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

57 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-26
Justering: 2013-04-11
Betänkande publicerat: 2013-04-18
Trycklov: 2013-04-18
Reservationer 11
bet 2012/13:NU11

Alla beredningar i utskottet

2013-03-26

Nej till motioner om näringspolitiska frågor (NU11)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om näringspolitiska frågor. Motionerna handlar om företagsfrämjande åtgärder, socialt företagande, och olika näringsgrenar som bland annat turism, kulturella och kreativa näringar och mjukvarubranschen.

Utskottet framhåller att goda villkor för företagande är avgörande för ekonomisk tillväxt och ökad välfärd i samhället. Det ska vara enkelt och lönsamt att driva företag i Sverige. Utskottet uttrycker också sin positiva syn på socialt företagande. Utskottet betonar att turistnäringen är en framtidsnäring med stora möjligheter att bidra till tillväxt i Sverige, både i storstadsregionerna och på landsbygden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-25
4

Beslut

Beslut: 2013-05-02
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 maj 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande om företagsfrämjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N208 av Carina Hägg (S),
2012/13:N211 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,
2012/13:N238 av Annelie Enochson (KD) yrkande 2,
2012/13:N243 av Yilmaz Kerimo (S),
2012/13:N244 av Kristina Nilsson och Jasenko Omanovic (båda S),
2012/13:N257 av Pia Nilsson (S),
2012/13:N262 av Hans Backman (FP),
2012/13:N265 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkandena 7 och 10,
2012/13:N297 av Lars Beckman (M),
2012/13:N309 av Margareta Cederfelt och Saila Quicklund (båda M),
2012/13:N313 av Penilla Gunther (KD),
2012/13:N316 av Olle Thorell (S),
2012/13:N320 av Johan Löfstrand m.fl. (S),
2012/13:N346 av Lars Beckman (M),
2012/13:N358 av Isak From m.fl. (S) yrkandena 1-3,
2012/13:N367 av Annicka Engblom och Margareta Cederfelt (båda M) yrkandena 1-3,
2012/13:N380 av Esabelle Dingizian (MP) och
2012/13:A223 av Désirée Pethrus och Robert Halef (båda KD) yrkandena 5 och 6.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M104003
MP22102
FP20004
C19004
SD19001
V00172
KD18001
Totalt2021051725

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Socialt företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub443 av Kerstin Engle m.fl. (S) yrkandena 1 och 5,
2012/13:N215 av Penilla Gunther (KD),
2012/13:N221 av Penilla Gunther (KD),
2012/13:N241 av Anna Wallén m.fl. (S),
2012/13:N255 av Christer Adelsbo m.fl. (S),
2012/13:N307 av Louise Malmström och Håkan Bergman (båda S),
2012/13:N348 av Cristina Husmark Pehrsson (M),
2012/13:N349 av Christer Adelsbo m.fl. (S) yrkandena 2, 3 och 5,
2012/13:N365 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 15 i denna del och
2012/13:A264 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 4 (S, V)
Reservation 5 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M104003
MP23002
FP20004
C19004
SD19001
V01702
KD18001
Totalt203121025

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Nationell strategi för besöks- och evenemangsnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N219 av Penilla Gunther (KD),
2012/13:N222 av Désirée Liljevall (S),
2012/13:N269 av Ann-Britt Åsebol (M),
2012/13:N287 av Lars Tysklind m.fl. (FP),
2012/13:N321 av Sven-Erik Bucht (S) och
2012/13:N330 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Lars Johansson (båda S).

Reservation 6 (S, V)

4. Övrigt om turism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 29,
2012/13:N207 av Eva Flyborg (FP) yrkandena 1 och 2,
2012/13:N212 av Sten Bergheden (M),
2012/13:N227 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 2,
2012/13:N235 av Sten Bergheden och Lars Elinderson (båda M),
2012/13:N236 av Sten Bergheden och Jan R Andersson (båda M),
2012/13:N260 av Anita Brodén m.fl. (FP),
2012/13:N261 av Christer Winbäck (FP),
2012/13:N272 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 8,
2012/13:N281 av Marie Nordén m.fl. (S),
2012/13:N298 av Lars Beckman (M),
2012/13:N324 av Ulrika Carlsson i Skövde (C),
2012/13:N329 av Désirée Liljevall (S),
2012/13:N361 av Annelie Karlsson m.fl. (S) yrkandena 1-4,
2012/13:N362 av Annika Eclund (KD),
2012/13:N389 av Edward Riedl (M) och
2012/13:N398 av Walburga Habsburg Douglas och Lotta Finstorp (båda M).

Reservation 7 (V)
Reservation 8 (S, MP)

5. Kulturella och kreativa näringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N359 av Isak From (S) och
2012/13:N365 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 12.

Reservation 9 (S, MP, V)

6. Mjukvarubranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:N201 av Kent Persson m.fl. (V).

Reservation 10 (V)

7. Övrigt om olika näringsgrenar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N274 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S),
2012/13:N317 av Olle Thorell m.fl. (S),
2012/13:N325 av Helena Lindahl och Karin Nilsson (båda C) och
2012/13:N326 av Helena Lindahl och Karin Nilsson (båda C).

Reservation 11 (S, MP, V)