Näringspolitiska frågor

Näringsutskottets bet 2013/14:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2014

Beslut

Nej till motioner om näringspolitiska frågor (NU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om olika näringspolitiska frågor. Motionerna handlar om företagsfrämjande insatser, regelförenklingar för företagare och olika näringsgrenar som till exempel turism samt kulturella och kreativa näringar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

75 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-03-06
Justering: 2014-03-25
Betänkande publicerat: 2014-03-27
Trycklov: 2014-03-27
Reservationer 14
bet 2013/14:NU12

Nej till motioner om näringspolitiska frågor (NU12)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om olika näringspolitiska frågor. Motionerna handlar om företagsfrämjande insatser, regelförenklingar för företagare och olika näringsgrenar som till exempel turism samt kulturella och kreativa näringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-04-03
4

Beslut

Beslut: 2014-04-10
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 april 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande om företagsfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fi206 av Gunvor G Ericson och Jonas Eriksson (båda MP) yrkande 3,
2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 18,
2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 18,
2013/14:N236 av Pia Nilsson (S),
2013/14:N251 av Jan Ericson (M),
2013/14:N263 av Abdirizak Waberi (M),
2013/14:N272 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,
2013/14:N279 av Betty Malmberg och Eva Bengtson Skogsberg (båda M),
2013/14:N315 av Margareta Cederfelt (M),
2013/14:N327 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2,
2013/14:N328 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1-3 och 5,
2013/14:N330 av Anne Marie Brodén (M),
2013/14:N348 av Olle Thorell m.fl. (S),
2013/14:N362 av Lars Beckman (M),
2013/14:N370 av Isak From m.fl. (S) yrkandena 1-4,
2013/14:N375 av Annicka Engblom och Margareta Cederfelt (båda M) yrkandena 1-3,
2013/14:N382 av Staffan Anger och Per Åsling (M, C),
2013/14:N405 av Rickard Nordin (C),
2013/14:N415 av Lars Eriksson m.fl. (S),
2013/14:N437 av Penilla Gunther (KD) och
2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 1 (MP)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (S)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S088024
M880019
MP00196
FP18006
C19004
SD18002
V00154
KD15004
Totalt158883469

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Tillväxtverkets stöd till socialt företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N210 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 12 samt
2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 8.

Reservation 4 (S, MP, V)

3. Kompetensutveckling för socialt företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N210 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 11.

Reservation 5 (S, MP, V)

4. Övrigt om socialt företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fi283 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 8,
2013/14:N210 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 3, 7, 8 och 13-15,
2013/14:N237 av Billy Gustafsson (S),
2013/14:N248 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 5,
2013/14:N308 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S),
2013/14:N310 av Helena Bouveng (M),
2013/14:N350 av Olle Thorell m.fl. (S),
2013/14:N369 av Louise Malmström och Håkan Bergman (båda S),
2013/14:N371 av Christer Adelsbo m.fl. (S),
2013/14:N408 av Christer Adelsbo m.fl. (S) yrkandena 1-3, 5 och 6,
2013/14:N413 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) och
2013/14:N438 av Penilla Gunther (KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (S, V)

5. Regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr218 av Cecilia Widegren (M) yrkande 9,
2013/14:N216 av Sten Bergheden (M),
2013/14:N217 av Sten Bergheden (M),
2013/14:N219 av Sten Bergheden (M),
2013/14:N221 av Andreas Carlson (KD),
2013/14:N227 av Phia Andersson (S),
2013/14:N240 av Henrik von Sydow (M),
2013/14:N245 av Jan Ericson (M),
2013/14:N252 av Krister Hammarbergh (M),
2013/14:N265 av Ann-Britt Åsebol (M),
2013/14:N276 av Lena Asplund (M),
2013/14:N278 av Betty Malmberg (M),
2013/14:N286 av Marta Obminska (M),
2013/14:N336 av Katarina Brännström (M) och
2013/14:N429 av Anti Avsan (M).

Reservation 8 (S, MP, V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S089023
M880019
MP01906
FP18006
C19004
SD18002
V01504
KD15004
Totalt158123068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Turism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 26,
2013/14:N201 av Anders Andersson (KD),
2013/14:N207 av Eva Flyborg (FP) yrkandena 1 och 2,
2013/14:N214 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
2013/14:N220 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,
2013/14:N233 av Lars Tysklind m.fl. (FP),
2013/14:N258 av Désirée Liljevall (S),
2013/14:N259 av Désirée Liljevall (S),
2013/14:N266 av Ann-Britt Åsebol (M),
2013/14:N285 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (båda C),
2013/14:N289 av Johan Andersson (S),
2013/14:N304 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Mattias Jonsson (båda S),
2013/14:N332 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkandena 1-3,
2013/14:N360 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 11,
2013/14:N363 av Lars Beckman (M),
2013/14:N365 av Marie Nordén m.fl. (S),
2013/14:N372 av Isak From (S),
2013/14:N377 av Gunnar Sandberg m.fl. (S),
2013/14:N384 av Edward Riedl (M),
2013/14:N422 av Annelie Karlsson m.fl. (S) yrkandena 1-4 och
2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 16 och 17.

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (MP)
Reservation 11 (V)

7. Övriga näringsgrenar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N203 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
2013/14:N204 av Jonas Eriksson och Mats Pertoft (båda MP),
2013/14:N256 av Johan Pehrson (FP),
2013/14:N271 av Anna Hagwall och Tony Wiklander (båda SD) yrkandena 1 och 2,
2013/14:N340 av Isak From m.fl. (S) yrkandena 1 och 3,
2013/14:N416 av Krister Hammarbergh (M) yrkandena 1 och 2 samt
2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 9 och 20.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (MP)
Reservation 14 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S108823
M880019
MP00196
FP18006
C19004
SD01802
V14014
KD15004
Totalt1551810868

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag