Näringsutskottets betänkande i anledning av motion om en regional utjämning av priserna på bensin och olja

Näringsutskottets bet 1973:NU6

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut