Näringsutskottets betänkande i anledning av motioner angående bankväsendets utformning

Näringsutskottets bet 1973:NU7

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut