Näringsutskottets betänkande i anledning av motion om förstatligande av bensin- och oljehandeln

Näringsutskottets bet 1973:NU8

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut