Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet

Försvarsutskottets bet 2017/18:FöU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 januari 2018

Beslut

Regeringens strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (FöU4)

Regeringen har tagit fram en nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet och redogör för den i en skrivelse. Regeringen avser bland annat att lyfta betydelsen av myndigheters informationssäkerhetsarbete i sin myndighetsstyrning. Ett av strategins mål är också att det ska finnas en nationell modell till stöd för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, som ett stöd till olika aktörer.

Regeringen anser också att man behöver prioritera att:

 • säkerställa en systematisk och samlad ansats i arbetet med informations- och cybersäkerhet
 • öka säkerheten i nätverk, produkter och system
 • stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra it-incidenter
 • öka möjligheterna att förebygga och bekämpa it-relaterad brottslighet
 • öka kunskapen och främja kompetensutvecklingen
 • stärka det internationella samarbetet.

Försvarsutskottet som har behandlat skrivelsen ser positivt på regeringens nationella strategi. Riksdagen la skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-11-23
Justering: 2017-12-07
Trycklov: 2017-12-08
Reservationer 15
bet 2017/18:FöU4

Alla beredningar i utskottet

2017-11-23, 2017-11-16

Regeringens strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (FöU4)

Regeringen har tagit fram en nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet och redogör för den i en skrivelse. Regeringen avser bland annat att lyfta betydelsen av myndigheters informationssäkerhetsarbete i sin myndighetsstyrning. Ett av strategins mål är också att det ska finnas en nationell modell till stöd för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, som ett stöd till olika aktörer.

Regeringen anser också att man behöver prioritera att:

 • säkerställa en systematisk och samlad ansats i arbetet med informations- och cybersäkerhet
 • öka säkerheten i nätverk, produkter och system
 • stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra it-incidenter
 • öka möjligheterna att förebygga och bekämpa it-relaterad brottslighet
 • öka kunskapen och främja kompetensutvecklingen
 • stärka det internationella samarbetet.

Försvarsutskottet som har behandlat skrivelsen ser positivt på regeringens nationella strategi och föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-23
Debatt i kammaren: 2018-01-24
4

Beslut

Beslut: 2018-01-24
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 24 januari 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En generell förstärkning av informations- och cybersäkerheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:226 av Daniel Bäckström (C) yrkande 3,

2017/18:639 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:1133 av Edward Riedl (M),

2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 7,

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 23 och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 48.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 2
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 3 0 0 3
Totalt 179 121 0 49


2. Åtgärder för en systematisk och samlad ansats i arbetet med informations- och cybersäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:341 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:2343 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkande 3,

2017/18:3005 av Sofia Fölster (M),

2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 2, 3 och 5,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 31 och

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 2 (M)

3. Översyn av de regelverk som styr kommunernas krav på informations- och cybersäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:226 av Daniel Bäckström (C) yrkande 1.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 2
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 4 0 0 2
Totalt 180 122 0 47


4. Sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:341 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 3 och

2017/18:2343 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

5. Samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:341 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 6 och

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

6. Ny myndighet för cybersäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:306 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) och

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 41.

Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 2
C 20 0 0 2
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 0 14 0 2
- 4 0 0 2
Totalt 288 14 0 47


7. Säkerheten i nätverk, produkter och system

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:341 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 2 och 4 samt

2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 2
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
L 1 16 0 2
KD 0 14 0 2
- 4 0 0 2
Totalt 181 121 0 47


8. Förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra it-incidenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:341 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 5,

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 80,

2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 17 och

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (C)

9. Förebygga och bekämpa it-relaterad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:226 av Daniel Bäckström (C) yrkande 2.

Reservation 10 (M, C, L, KD)

10. Främjande av kunskap och kompetensutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:226 av Daniel Bäckström (C) yrkande 4,

2017/18:353 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 1 och

2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)

11. Stärkt samarbete på EU-nivå och internationellt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:226 av Daniel Bäckström (C) yrkande 5,

2017/18:341 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 7,

2017/18:353 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2017/18:431 av Robert Hannah (L),

2017/18:446 av Robert Hannah (L),

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 81,

2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 18 och

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 35.

Reservation 14 (M, C, L, KD)
Reservation 15 (SD)

12. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:213 till handlingarna.