Naturgasfrågor

Näringsutskottets bet 2012/13:NU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2013

Beslut

Naturgasföretagens intäkter ska prövas i förväg (NU16)

En gräns för hur stora intäkter naturgasföretagen får ha ska sättas i förväg i form av en så kallad intäktsram. Intäktsramen ska gälla företagets intäkter från överföring och lagring av naturgas och från tillträde till en förgasningsanläggning. Det här innebär att naturgasmarknaden får samma typ av regler som redan gäller på elmarknaden. Syftet med lagändringen är bland annat att öka förutsägbarheten för både naturgasföretagen och deras kunder. Intäktsramen ska sättas för en tillsynsperiod i taget, vanligen för fyra år.

Regeringen ska kunna utse en myndighet eller ett företag till ansvarig för att balansen mellan uttag och tillförsel av naturgas i det nationella naturgassystemet upprätthålls på kort sikt. Uppdraget ska utföras under Energimarknadsinspektionens tillsyn. Tidigare har Svenska kraftnät haft uppdraget.

Lagändringarna ska gälla från den 1 juni 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motion.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-26
Justering: 2013-04-11
Betänkande publicerat: 2013-04-16
Trycklov: 2013-04-16
Reservationer 1
bet 2012/13:NU16

Naturgasföretagens intäkter ska prövas i förväg (NU16)

En gräns för hur stora intäkter naturgasföretagen får ha ska sättas i förväg i form av en så kallad intäktsram. Intäktsramen ska gälla företagets intäkter från överföring och lagring av naturgas och från tillträde till en förgasningsanläggning. Det här innebär att naturgasmarknaden får samma typ av regler som redan gäller på elmarknaden. Syftet med lagändringen är bland annat att öka förutsägbarheten för både naturgasföretagen och deras kunder. Intäktsramen ska sättas för en tillsynsperiod i taget, vanligen för fyra år.

Regeringen ska kunna utse en myndighet eller ett företag till ansvarig för att balansen mellan uttag och tillförsel av naturgas i det nationella naturgassystemet upprätthålls på kort sikt. Uppdraget ska utföras under Energimarknadsinspektionens tillsyn. Tidigare har Svenska kraftnät haft uppdraget.

Lagändringarna ska gälla från den 1 juni 2013. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-24
4

Beslut

Beslut: 2013-04-24
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 24 april 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Naturgasfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:85 och avslår motion
2012/13:N11 av Anna Hagwall (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP23002
FP20004
C19004
SD02000
V15004
KD17002
Totalt28720042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag