Naturkatastrofer, m.m.

Försvarsutskottets bet 2005/06:FöU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2006

Beslut

Motioner om naturkatastrofer (FöU12)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om bland annat naturkatastrofer samt motioner samt motioner som lämnats in med anledning av händelse av större vikt (stormen Gudrun i januari 2005) och med anledning av regeringens proposition 2005/06:27 Leveranssäkra elnät. Motionerna handlar bland annat om vattenflödet i Mälaren, ansvar för förebyggande arbete mot naturkatastrofer och ersättning vid naturkatastrofer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-30
Justering: 2006-04-20
Betänkande publicerat: 2006-04-24
Trycklov: 2006-04-24
Reservationer 2
bet 2005/06:FöU12

Motioner om naturkatastrofer (FöU12)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om bland annat naturkatastrofer samt motioner samt motioner som lämnats in med anledning av händelse av större vikt (stormen Gudrun i januari 2005) och med anledning av regeringens proposition 2005/06:27 Leveranssäkra elnät. Motionerna handlar bland annat om vattenflödet i Mälaren, ansvar för förebyggande arbete mot naturkatastrofer och ersättning vid naturkatastrofer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-04
4

Beslut

Beslut: 2006-05-10
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 maj 2006

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vattenflödet i Mälaren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Fö233 yrkande 1.

2. Ansvar för förebyggande arbete mot naturkatastrofer, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fö231 yrkande 2, 2004/05:Fö233 yrkande 2, 2004/05:MJ5 yrkande 1, 2005/06:Fö224 yrkandena 1-3, 2005/06:Fö248 och 2005/06:N4.

Reservation 1 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m48007
c17104
fp036012
kd24009
v20008
mp13004
-2000
Totalt23737075

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ersättning vid naturkatastrofer, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fö215, 2005/06:Fö219, 2005/06:Fö222, 2005/06:Fö241 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Fö255.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m47008
c17104
fp360012
kd230010
v02107
mp13004
-1100
Totalt25123075

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag