Naturresursfrågor och vattenrätt

BoUs betänkande 1998/99:BoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 1999

Beslut

Motioner om naturresursfrågor och vattenrätt (BoU6)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om naturresursfrågor och vattenrätt.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-02-16
Justering: 1999-03-11
Betänkande 1998/99:BoU6

Motioner om naturresursfrågor och vattenrätt (BoU6)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om naturresursfrågor och vattenrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-24
4

Beslut

Beslut: 1999-03-25

Protokoll med beslut