Naturresurslagen

BoUs betänkande 1997/98:BoU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 februari 1998

Beslut

Naturresurslagen (BoU3)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden som behandlar frågor med anknytning till naturresurslagen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-11-25
Justering: 1998-01-20
Betänkande 1997/98:BoU3

Alla beredningar i utskottet

1997-11-25

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-02-04
4

Beslut

Beslut: 1998-02-04

Protokoll med beslut