Naturvård - särskild ordning

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2005/06:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2006

Beslut

Motioner om naturvård (MJU10)

Riksdagen sade nej till motioner om naturvård från allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-02
Justering: 2006-02-21
Betänkande publicerat: 2006-03-01
Trycklov: 2006-03-01
bet 2005/06:MJU10

Motioner om naturvård (MJU10)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om naturvård från allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-09
4

Beslut

Beslut: 2006-03-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Naturvårdsfrågor som har behandlats tidigare under mandatperioden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ292 yrkande 5, 2005/06:MJ379 yrkandena 1-3, 2005/06:MJ446 yrkande 15, 2005/06:MJ449 yrkande 41, 2005/06:MJ522 yrkande 9, 2005/06:MJ523 yrkandena 2, 3 och 5, 2005/06:MJ595 yrkande 12, 2005/06:MJ596 yrkande 29, 2005/06:N383 yrkande 14 och 2005/06:N440 yrkande 5.