Nedrustning

Utrikesutskottets betänkande 1994/95:UU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1995-04-27
Justering: 1995-05-04
Betänkande 1994/95:UU19

Alla beredningar i utskottet

1995-04-27, 1995-04-25, 1995-04-06

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-05-17
4

Beslut

Beslut: 1995-05-17

Protokoll med beslut