Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Justitieutskottets bet 2013/14:JuU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2014

Beslut

Ändring i nomineringsprocessen till EU-domstolen och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (JuU31)

Nomineringar av domare och generaladvokater i Europeiska unionens domstol och av domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna ska förberedas på samma sätt som med ordinarie domare. Det innebär att Domarnämnden får i uppgift att ta fram nomineringarna.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionsyrkandena.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-03-11
Justering: 2014-03-25
Betänkande publicerat: 2014-03-25
Trycklov: 2014-03-25
Reservationer 2
bet 2013/14:JuU31

Ändring i nomineringsprocessen till EU-domstolen och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (JuU31)

Nomineringar av domare och generaladvokater i Europeiska unionens domstol och av domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna ska förberedas på samma sätt som med ordinarie domare. Det föreslår regeringen. Förslaget innebär att Domarnämnden får i uppgift att ta fram nomineringarna.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-04-03
4

Beslut

Beslut: 2014-04-03
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 3 april 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Särskilt utsedd sakkunnig

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 4 § regeringens förslag till lag om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:78 i denna del och avslår motion
2013/14:Ju12 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 1 (S, V)

2. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:78 i denna del.

3. Domarnämndens förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju12 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 2 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S092020
M900017
MP18007
FP19005
C19004
SD18002
V01603
KD16003
Totalt180108061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag