Norden

Utrikesutskottets betänkande 2006/07:UU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2007

Beslut

Nordiskt samarbete (UU3)

Regeringen har berättat för riksdagen om det nordiska samarbetet under 2006, med huvudsaklig inriktning på regeringssamarbetet inom Nordiska ministerrådet. Nordiska rådets svenska delegation har berättat för riksdagen om parlamentarikersamarbetet inom Nordiska rådet. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-05-24
Justering: 2007-05-29
Betänkande publicerat: 2007-05-30
Trycklov: 2007-05-30
Reservationer 1
Betänkande 2006/07:UU3

Nordiskt samarbete (UU3)

Regeringen har berättat för riksdagen om det nordiska samarbetet under 2006, med huvudsaklig inriktning på regeringssamarbetet inom Nordiska ministerrådet. Nordiska rådets svenska delegation har berättat för riksdagen om parlamentarikersamarbetet inom Nordiska rådet. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-06-07
4

Beslut

Beslut: 2007-06-14
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 14 juni 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det nordiska samarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K263 yrkande 2, 2006/07:U222 och 2006/07:U266 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040026
m820015
c25004
fp20008
kd19005
v02200
mp16003
Totalt26622061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Gränshindersarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U211 yrkandena 1 och 2, 2006/07:U251 och 2006/07:U268 yrkandena 1 och 2.

3. Skrivelsen och redogörelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2006/07:90 och redogörelse 2006/07:NR1 till handlingarna.