Norden

Utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 oktober 2008

Beslut

Nordiskt samarbete (UU3)

Regeringen har lämnat en redogörelse för samarbetet under år 2007 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet. Nordiska rådets svenska delegation har lämnat en redogörelse för parlamentarikersamarbetet inom Nordiska rådet. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-10-14
Justering: 2008-10-16
Betänkande publicerat: 2008-10-16
Trycklov: 2008-10-16
Reservationer 3
Betänkande 2008/09:UU3

Alla beredningar i utskottet

2008-10-14, 2008-05-13

Nordiskt samarbete (UU3)

Regeringen har lämnat en redogörelse för samarbetet under år 2007 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet. Nordiska rådets svenska delegation har har lämnat en redogörelse för parlamentarikersamarbetet inom Nordiska rådet. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-10-22
4

Beslut

Beslut: 2008-10-29
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 oktober 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det nordiska samarbetet och Nordiska ministerrådets budget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U13 yrkande 1, 2007/08:U205, 2007/08:U286, 2007/08:U299, 2007/08:U362 yrkandena 1 och 2, 2008/09:U215, 2008/09:U248, 2008/09:U250, 2008/09:U340 yrkandena 1 och 2, 2008/09:U343 yrkandena 3 och 4 samt 2008/09:U349 yrkandena 52 och 55.

2. Globaliseringsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U13 yrkandena 2 och 3.

3. Gränshindersarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk344 yrkande 2, 2007/08:U208 yrkandena 1 och 2, 2007/08:U212 yrkandena 1 och 2, 2007/08:U215 yrkande 1, 2007/08:U262, 2007/08:U295, 2007/08:U296, 2007/08:U298, 2007/08:U302, 2007/08:U320, 2007/08:U347 yrkande 6, 2007/08:N355 yrkande 6, 2008/09:U207 yrkandena 1 och 2, 2008/09:U249, 2008/09:U308 och 2008/09:U344.

4. Samarbetet med närområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U13 yrkandena 4 och 5, 2007/08:U242, 2007/08:U243, 2007/08:U272, 2007/08:U347 yrkandena 1, 3 och 5, 2007/08:U355 yrkandena 1 och 2, 2007/08:U362 yrkande 3, 2008/09:U260, 2008/09:U347 yrkande 1 och 2008/09:U349 yrkandena 53, 54 och 56-58.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s941035
m760021
c22007
fp20008
kd17007
v10183
mp01306
Totalt230141887

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Aktionsplan för Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ366 yrkande 1.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s950035
m760021
c22007
fp20008
kd17007
v01903
mp01405
Totalt23033086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Moratorium mot exploatering och militarisering i Arktis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U347 yrkande 2.

Reservation 3 (mp)

7. Det nordiska försvarspolitiska samarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U13 yrkande 6, 2007/08:U338 och 2008/09:U310.

8. Skrivelsen och redogörelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2007/08:90 och redogörelse 2007/08:NR1 till handlingarna.